Psyche Plus

Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii


Nasza Oferta

Witamy na naszej stronie. W naszym Ośrodku znajdziecie Państwo kompleksową pomoc psychiatryczną oraz psychologiczną. Posiadamy doświadczenie w leczeniu wielu rodzajów zaburzeń natury psychicznej, takich jak depresja, nerwice, zaburzenia osobowości, stany psychotyczne czy zaburzenia stresowe pourazowe. Oferujemy m.in. konsultacje psychiatryczne, psychoterapię indywidualną i grupową oraz terapię rodzin, małżeństw i par.


Czytaj więcej

Psyche Plus

Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii


Nasz Zespół

Wszyscy członkowie naszego zespołu posiadają specjalistyczne kierunkowe wykształcenie, poparte wieloletnim doświadczeniem w udzielaniu pomocy psychoterapeutycznej oraz psychiatrycznej. Posiadamy unikalne doświadczenie w psychodynamicznie zorientowanej pracy terapeutycznej z pacjentami z doświadczeniem psychozy. Zespół łączy również zainteresowanie badaniami naukowymi w dziedzinie psychologii klinicznej i psychiatrii.


Czytaj więcej

Psyche Plus

Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii


Gdzie jesteśmy?

Nasz Ośrodek znajduje się na granicy dwóch dzielnic, Mokotowa oraz Ursynowa, przy ulicy Cieszyńskiej 2A, Warszawa. Jesteśmy zlokalizowani w bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym, blisko stacji metra "Wilanowska", przystanku tramwajowego oraz pętli autobusowej (tzw "dworzec południowy"), niedaleko skrzyżowania ulic Puławskiej, Alei Wilanowskiej oraz Alei Niepodległości. Niedaleko znajduje się parking Parkuj i Jedź.


Czytaj więcej

Psyche Plus

Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii


Nasz Blog

Blog tworzony jest z myślą o osobach, które interesują tematy z dziedzin: psychoterapia, psychologia kliniczna i psychiatria. Z myślą o osobach, które mogą borykać się z problemem natury psychologicznej lub osobach, które korzystają z psychoterapii, czy farmakoterapii, które poszukują pomocy. Dedykowany także profesjonalistom. Psychoterapeuta, psycholog, psychiatra czy student psychologii i medycyny może być zainteresowany artykułami specjalistycznymi.


Czytaj więcej

Psychoterapia, Psychiatra - Warszawa

Psychoterapia

"Rozmowy o psychoterapii i psychiatrii - BACKSTAGE" to cykl wywiadów o charakterze edukacyjnym. W każdej z rozmów z psychoterapeutą lub lekarzem psychiatrą omawiane jest wybrane zagadnienie z dziedziny psychoterapii i psychiatrii – w zamyśle w sposób pogłębiony. Wywiady prowadzi Karolina Gruszka. Rozmówcy to członkowie zespołu Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii PSYCHE PLUS.
W dzisiejszej odsłonie prezentujemy pierwszą część rozmowy z psychoterapeutą Mirellą Denisiuk – rozmawiamy o psychoterapii indywidualnej.

Na czym polega psychoterapia?

Na czym polega psychoterapia?


Psychoterapia jest to zastosowanie metod oddziaływania psychologicznego, które są ukierunkowane na zmianę zachowania, sposobu przeżywania i spostrzegania rzeczywistości. Docelowe zmiany muszą zostać uznane za pożądane przez pacjenta i psychoterapeutę. Psychoterapeuta stosuje metody psychoterapii w sposób świadomy i celowy, a metody te powinny posiadać naukowe ugruntowanie teoretyczne i empiryczne. Psychoterapia jest ukierunkowana na pomoc osobom, które doświadczają objawów zaburzeń psychicznych (np. depresji, nasilonego niepokoju) oraz osobom, które nie doświadczają objawów uznawanych w psychiatrii za niezdrowe, ale doświadczają potrzeby pomocy psychologicznej związanej z ich sytuacją życiową. Są to osoby, które m.in. borykają się z problemami natury interpersonalnej (np. kryzysem w związku, mają poczucie osamotnienia) oraz natury egzystencjalnej (np. poczuciem zagubienia w życiu). Psychoterapia może być również zastosowana jako metoda rozwoju osobistego (np. celem psychoterapii może być zwiększenie samoświadomości). Istnieje wiele metod psychoterapii. Najbardziej rozpowszechnione w Polsce nurty psychoterapii to: psychoterapia psychoanalityczna/psychodynamiczna, behawioralno-poznawcza, humanistyczno-egzystencjalna oraz systemowa. W naszym Ośrodku wszyscy psychoterapeuci pracują w nurcie psychodynamicznym. W podejściu tym kluczowym czynnikiem zmiany jest relacja terapeutyczna, która umożliwia doświadczenie bycia w intensywnym kontakcie z drugim człowiekiem i analizę sposobów przeżywania takiej relacji. W psychoterapii psychodynamicznej duży nacisk jest położony na doświadczaniu emocji i sposobach unikania nieprzyjemnych stanów psychicznych, identyfikację powtarzających się wzorców zachowania i przeżywania. Praca polega na dyskusji przeszłości uczestnika terapii, jego skojarzeń i relacji interpersonalnych. Psychoterapia psychodynamiczna prowadzona jest w trybie jednej lub dwóch 50-minutowych sesji w tygodniu. Jest to psychoterapia długoterminowa – trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do kilku lat.

Kiedy można spodziewać się efektów?

Jak szybko możesz spodziewać się efektów?


Długość trwania terapii zależy przede wszystkim od celu, który ma zostać osiągnięty w toku psychoterapii. Im nasilenie problemu (np. depresji) jest mniejsze, tym czas trwania psychoterapii jest krótszy. Doświadczenie pokazuje, że objawy psychopatologiczne (np. kłopoty lękowe, zaburzenia snu, objawy depresji) często znacząco się zmniejszają już po kilku miesiącach psychoterapii, podczas gdy zmiany dotyczące utrwalonych wzorów przeżywania (np. w przypadku osób z rozpoznaniem zaburzeń osobowości) wymagają psychoterapii trwającej od roku do kilku lat.

Do kogo się udać?

Psychiatra, Psycholog, Psychoterapeuta - do kogo się udać?


Psychiatra to lekarz medycyny, który zajmuje się zapobieganiem oraz leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Psychiatra pomaga za pomocą leczenia farmakologicznego.

Psycholog to osoba mająca tytuł magistra z dziedziny psychologii. Jest to osoba, która – po przebyciu dodatkowych szkoleń podyplomowych i zebraniu doświadczeń zawodowych - posiada odpowiednie kwalifikacje umożliwiające wykonywanie diagnozy psychologicznej, opiniowanie, orzekanie i udzielanie pomocy psychologicznej. Może także posługiwać się testami psychologicznymi np. testami inteligencji lub kwestionariuszami badającymi osobowość.

Psychoterapeuta to osoba, która prowadzi psychoterapię (w formie indywidualnej, grupowej lub rodzinnej). Psychoterapeuta nie musi być (choć często jest) z wykształcenia psychologiem lub psychiatrą. Musi jednak ukończyć kilkuletnie szkolenie w zakresie psychoterapii oraz stale korzystać z superwizji swojej pracy psychoterapeutycznej.

W naszym Ośrodku każdy psychoterapeuta jest również psychologiem. Niezależnie do jakiego specjalisty zgłosi się pacjent (psychoterapeuty lub lekarza psychiatry), w trakcie pierwszej konsultacji specjalista zidentyfikuje kierunek dalszej pracy oraz ewentualną potrzebę skorzystania z pomocy lekarza psychiatry lub psychoterapeuty. Nasz Ośrodek oferuje kompleksową pomoc psychologiczno-psychiatryczną, dzięki której pacjent może otrzymać odpowiednią pomoc.depresja

Depresja

objawy

Depresja jest zaburzeniem psychicznym, którego doświadcza w Polsce - przynajmniej raz w życiu - kilka lub nawet kilkanaście procent ludzi. Zazwyczaj jej pierwsze objawy pojawiają się wcześnie, często jeszcze w wieku nastoletnim. Najczęściej występujące symptomy koncentrują się zwykle wokół czterech obszarów: nastroju, motywacji, myślenia oraz sfery cielesnej. Za oznaki depresji uznaje się m.in. utrzymujący się przez dłuższy czas obniżony nastrój, stopniowy zanik odczuwania przyjemności, poczucie braku energii, zaburzenia koncentracji i ograniczenie aktywności życiowej. Depresji mogą również towarzyszyć objawy somatyczne. Wśród nich wyróżniamy m.in. problemy ze snem, zmniejszenie lub utrata apetytu, spadek libido (popędu seksualnego). Chociaż lęk nie jest uznawany za typowy objaw depresji, warto pamiętać, że często może towarzyszyć również temu zaburzeniu. Aby rozpoznać epizod depresyjny, objawy muszą się utrzymywać co najmniej 2 tygodnie.

leczenie

Leczenie depresji opiera się głównie na psychoterapii i farmakoterapii. W niektórych sytuacjach leczeniem pierwszego wyboru będzie psychoterapia, w innych farmakoterapia. Dobór leczenia jest uwarunkowany preferencjami pacjenta, nasileniem objawów depresji oraz zakładaną ich przyczyną. W wielu sytuacjach równoległe korzystanie z psychoterapii i farmakoterapii okazuje się wyborem optymalnym. Dodatkowymi istotnymi sposobami wychodzenia z depresji jest wsparcie społeczne, aktywność fizyczna, dieta, psychoedukacja. Warto pamiętać, że depresja jest zaburzeniem często nawracającym. Z tego powodu istotnym jest zaplanowanie indywidualnych działań profilaktycznych. Z kolei znajomość własnych indywidualnym oznak nadchodzącej depresji umożliwia szybkie podjęcie leczenia.

 

Aktualności

Praca na stanowisku asystentki/a w Ośrodku Psyche Plus

Oferta pracy Poszukujemy kandydatki/a do pracy w naszym zespole, w niepełnym wymiarze…

Nabór do dwóch grup psychoterapeutycznych

Nabór do nowo otwieranej grupy psychoterapeutycznej oraz do grupy już trwającej. Grupy…

Konsultacje dla rodziców nastolatków

Konsultacje dla rodziców nastolatków - dotyczy rodziców uczniów ostatnich klas SP,…

Blog

Psychologia jedzenia, czyli o tym, jak kolor talerza może wpływać na odbiór smaku jedzonej z niego potrawy. Część druga

Poniedziałek, 27.07.2019, wyd. nr 49

W pierwszej części tekstu (patrz: poprzedni wpis) spróbowałam przybliżyć temat możliwej modyfikacji doznań smakowych spożywanej potrawy przez różnorodne aspekty jej podania, prezentując badania dotyczące koloru jedzenia oraz koloru naczyń, na których jest ono podane. W poniższym tekście, czyli drugiej części, poszerzę temat, opisując jak rodzaj sztućców, temperatura dania, wielkość porcji oraz tekstura dania mogą wpływać na odbiór jego smaku.

 

Czytaj więcej…