Pomoc psychoonkologiczna

Pomoc psychologiczna osobom dotkniętym chorobą onkologiczną polega na wsparciu osoby dotkniętej problemem na różnych etapach choroby i powrotu do zdrowia. Choroba onkologiczna wymaga od chorego i jego rodziny bądź innych osób wspierających ogromnej determinacji w zmaganiu się z problemami i ograniczeniami jakie ona ze sobą niesie. Wsparcie psychologiczne na różnych etapach chorowania może służyć uruchomieniu potencjału organizmu do zdrowienia.

Choroba onkologiczna jest sytuacją kryzysową, która z uwagi na swoją charakterystykę i często długi czas trwania może w trakcie niektórych etapów choroby oraz leczenia przekraczać naturalne możliwości adaptacyjne osoby. Wsparcie psychologa może pomóc pacjentowi w zmierzeniu się z tą sytuacją, tak żeby mógł odnaleźć te zasoby, które będą dla niego pomocne. Pomoże również radzić sobie lepiej z emocjami, które się pojawiają wskutek deprywacji różnych potrzeb pacjenta. Choroba deprywuje liczne potrzeby psychiczne i społeczne: bezpieczeństwa, miłości, niezależności, uznania, aktywności. Ponadto skutki uboczne leczenia są źródłem nieprzyjemnych przeżyć, takich jak ból, osłabienie, utrata ważnej części ciała. Choroba nowotworowa zakłóca układ wartości i celów do jakich pacjent dążył przed zachorowaniem oraz wpływa na możliwość osiągnięcia tych celów./p>

Członkowie rodziny oraz inne bliskie osoby wspierające chorującego również mogą potrzebować wsparcia w radzeniu sobie z własnymi emocjami jakie to budzi. Skutecznie można wspierać innego wiedząc w pierwszej kolejności jak troszczyć się o samego siebie. Intensywność i długotrwałość procesu chorowania stanowi poważne wyzwanie, obejmujące m.in. to jak pogodzić własne potrzeby, czasami bardzo prozaiczne - jak np. odpoczynek, regeneracja, czas dla siebie - z potrzebami osoby, którą się opiekujemy.

 

Poniżej znajdziesz profile naszych psychoterapeutów, z którymi możesz się skonsultować i uzyskać wsparcie:

Grażyna Fabiszewska

Dr Grażyna Fabiszewska Psycholog, Psychoterapeuta

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par i rodzin. Jest w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów" (IAGR), aktualnie w procesie certyfikacji, pracuje pod stałą superwizją.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
210 zł
Aneta Nieznańska

Aneta NieznańskaPsycholog, Psychoterapeuta

Od ponad 15 lat zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej. Swoją praktykę psychoterapeutyczną rozpoczęła w zespole Ośrodka Psychoterapii „Rasztów”. Posiada Certyfikat Analityka Grupowego (Nr 20) oraz Psychoterapeuty indywidualnego (Nr 25) Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” (IGAR). Uczestniczy w superwizjach i seminariach klinicznych w nurcie psychoanalitycznym.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
210 zł
Ewa Starzec

Ewa StarzecPsycholog, Psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną i pracuje z parami. Ukończyła pełne, czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Laboratorium Psychoedukacji i jest absolwentką Szkoły Psychoterapii Par i Rodzin. Pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego w Tarczynie, gdzie pomaga dorosłym z trudnościami w relacjach, doświadczającym kryzysów życiowych, zmagającym się z objawami lęku i depresji.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
190 zł
Dr Maciej Zbyszewski

Dr Maciej ZbyszewskiPsycholog, Psychoterapeuta

Pracuje psychoterapeutycznie od 2005 roku. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową. Uzyskał Certyfikat Analityka Grupowego (nr 70) przyznany przez Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” (IAGR) oraz tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
220 zł
pixel