Zaburzenia seksualne

Seksualność jest ważną częścią ludzkiego życia, która w istotny sposób wpływa zarówno na jakość życia i samoocenę danej osoby, jak również na jej stosunki z innymi, sposób nawiązywania i przeżywania relacji partnerskich, funkcjonowanie w rolach zawodowych i społecznych, a także na stan zdrowia psychicznego.

Trudności w tym obszarze mogą dotyczyć np.:

 • sposobu przeżywania własnej cielesności,
 • dysfunkcji seksualnych,
 • braku lub obniżenia potrzeb seksualnych i wartości tej sfery życia,
 • braku zainteresowania inicjowaniem aktywności seksualnych,
 • silnych negatywnych odczuć w sytuacjach intymnych,
 • trudności w przeżywaniu przyjemności seksualnej,
 • zwiększonego zaabsorbowania seksualnością prowadzącego do niewydolności w pozostałych sferach życia,
 • zaburzonych, nietypowych preferencji seksualnych,
 • trudności psychicznych i zaburzeń zachowania związanych z brakiem akceptacji własnej orientacji seksualnej,
 • zaburzeń w obszarze tożsamości płciowej,
 • traumatycznych wydarzeń z przeszłości,
 • pogorszenia relacji z najbliższymi lub trudności w ich nawiązywaniu i utrzymywaniu.

Psychoterapia ma na celu pomóc zrozumieć własną seksualność oraz rozwiązać problemy i frustracje z nią związane. Sesje indywidualne trwają 50 min i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od ustalonego w trakcie konsultacji kontraktu. Terapię poprzedzają 2-3 spotkania konsultacyjne w trakcie, których zbierany jest wywiad o powodach zgłoszenia i charakterze trudności. Pojawiające się pytania mogą dotyczyć domu rodzinnego i rozwoju psychoseksualnego, a także doświadczeń erotycznych i aktualnej relacji z partnerem/partnerką. Z uwagi na częsty związek dysfunkcji seksualnych ze stanem zdrowia, pytania mogą również odnosić się do aktualnych schorzeń, przyjmowanych leków czy uzależnień. Psycholog – seksuolog nie wykonuje żadnych badań fizykalnych, ale w razie potrzeby może skierować na konsultację do odpowiedniego specjalisty (np. androloga, ginekologa, neurologa).

Poniżej znajdziesz profile naszych psychoterapeutów, którzy specjalizują się w leczeniu zaburzeń seksualnych:

Aleksandra Bauld

Aleksandra BauldPsycholog, Psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną i par (w tym w języku angielskim). Ukończyła studia psychologiczne, a następnie 4,5-letnie szkolenie psychoterapeutyczne Zakładu Terapii Rodzin CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Pomaga osobom zmagającym się z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, nerwicami, zaburzeniami osobowości, cierpiącymi na zaburzenia odżywiania, choroby psychosomatyczne oraz z doświadczeniem kryzysu psychotycznego.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
210 zł
Magdalena Felcyn-Koczewska

Dr Magdalena Felcyn-Koczewska Psycholog, Psychoterapeuta

Pracuje terapeutycznie od 2006 roku, a psychoanalitycznie od 2012 roku. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Ukończyła Psychoanalityczną Szkołę Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Szkołę Terapii Seksualnej, Szkołę Psychoterapii INTRA. Pracuje z osobami dorosłymi gotowymi na głębszą pracę terapeutyczną, zainteresowanych badaniem swojego umysłu, cierpiącymi z powodu rozmaitych objawów utrudniających codzienność, próbujących uzyskać większy wpływ na swoje życie, ciekawymi siebie, poszukującymi nowego rozumienia swoich problemów.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
210 zł
Mirella Denisiuk

Mirella Denisiuk Psycholog, Psychoterapeuta

Certyfikowany analityk grupowy. Specjalista psycholog kliniczny. Dyplom psychologa uzyskała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalizacja: psychologia kliniczna i osobowości. Od 2004 r. pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadające rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany psychoterapeuta analityk grupowy Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
220 zł
Dr Małgorzata Jędrasik-Styła

Dr Małgorzata Jędrasik-Styła Psycholog, Psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii UW. Doktor nauk społecznych (absolwentka studiów doktoranckich Instytutu Psychologii PAN/SWPS). Certyfikowany psychoterapeuta indywidulany i analityk grupowy Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów". Specjalista psycholog kliniczny.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
220 zł
Dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Dr Dorota Wiszejko-WierzbickaPsycholog, Seksuolog, Psychoterapeuta

Pracuje psychoterapeutycznie, indywidualnie, z parami i z grupami od 2010 roku. Posiada Certyfikat psychologa-seksuologa, wydany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz mediatora rodzinnego wydany przez Uniwersytet SWPS. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów" będącego członkiem europejskiej organizacji European Group Analytic Training Institutions Network (E.G.A.T.I.N.). Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Od 2013 roku pełni funkcję adiunkta w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
220 zł
Dr Maciej Zbyszewski

Dr Maciej ZbyszewskiPsycholog, Psychoterapeuta

Pracuje psychoterapeutycznie od 2005 roku. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową. Uzyskał Certyfikat Analityka Grupowego (nr 70) przyznany przez Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” (IAGR) oraz tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
220 zł
pixel