Psycholog

LUB ZADZWOŃ 22 699 02 02

 

W NASZYM OŚRODKU MOŻESZ SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PSYCHOLOGIEM PRZEZ INTERNET

 

Nasz zespół składa się z doświadczonych psychologów, psychologów klinicznych oraz psychoterapeutów, którzy zajmują się problemami osób dorosłych, rodzin oraz par, małżeństw, jak również młodzieży. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii, jak również we wnikliwej diagnozie psychologicznej, które zdobyli pracując w uznanych instytutach oraz klinikach psychiatrycznych i poradniach psychologicznych.

Psycholog i psycholog kliniczny, bez dodatkowego przygotowania w postaci szkolenia psychoterapeutycznego nie ma kwalifikacji do prowadzenia psychoterapii. W naszym Ośrodku wszyscy psychologowie, w tym psychologowie kliniczni, posiadają certyfikat psychoterapeuty lub są w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, dzięki czemu kompetencje psychoterapeutyczne są wsparte specjalistyczną wiedzą psychologiczną oraz kliniczną. W pracy terapeutycznej kierujemy się najwyższymi standardami.

 

Psycholog Warszawa Mokotów - profile naszych psychologów znajdziesz poniżej:

Ilona Przeciszewska

Ilona Przeciszewska Psycholog, Psychoterapeuta

Prowadzi psychoanalitycznie zorientowaną psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz psychologiczne konsultacje dla rodziców. Szkolenie psychoterapeutyczne odbywa w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ukończyła Kurs Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
150 zł
Magdalena Felcyn-Koczewska

Dr Magdalena Felcyn-Koczewska Psycholog, Psychoterapeuta

Pracuje terapeutycznie od 2006 roku, a psychoanalitycznie od 2012 roku. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Ukończyła Psychoanalityczną Szkołę Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Szkołę Terapii Seksualnej, Szkołę Psychoterapii INTRA. Pracuje z osobami dorosłymi gotowymi na głębszą pracę terapeutyczną, zainteresowanych badaniem swojego umysłu, cierpiącymi z powodu rozmaitych objawów utrudniających codzienność, próbujących uzyskać większy wpływ na swoje życie, ciekawymi siebie, poszukującymi nowego rozumienia swoich problemów.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
170 zł
Barbara Gazda-Lewandowska

Barbara Gazda-Lewandowska Psycholog, Psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną. Jest w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów" (IAGR). Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii głównie z osobami z osobami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami afektywnymi i zaburzeniami lękowymi.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
150 zł
Joanna Jurek

Joanna JurekPsycholog, Psychoterapeuta

Pracuje psychoterapeutycznie od 2012r. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz terapię rodzin i par. Jest w trakcie certyfikacji do tytułu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Naukowo związana z Zakładem Terapii Rodzin i Psychosomatyki, Katedry Psychiatri UJ w Krakowie.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
170 zł
Michał Barański

Michał Barański Psycholog, Psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną, również w języku angielskim. Łączy pracę psychoterapeutyczną z doświadczeniem pracy biznesowej w międzynarodowych firmach. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywał od 1993 r., pracując z młodzieżą w Młodzieżowym Ośrodku Psychologicznym oraz młodymi dorosłymi w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” (IAGR).

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
150 zł
Grażyna Fabiszewska

Dr Grażyna Fabiszewska Psycholog, Psychoterapeuta

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par i rodzin. Jest w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów" (IAGR), aktualnie w procesie certyfikacji, pracuje pod stałą superwizją.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
170 zł
Dr Małgorzata Jędrasik-Styła

Dr Małgorzata Jędrasik-Styła Psycholog, Psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii UW. Doktor nauk społecznych (absolwentka studiów doktoranckich Instytutu Psychologii PAN/SWPS). Certyfikowany psychoterapeuta indywidulany i analityk grupowy Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów". Specjalista psycholog kliniczny.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
170 zł
Aneta Nieznańska

Aneta NieznańskaPsycholog, Psychoterapeuta

Od ponad 15 lat zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej. Swoją praktykę psychoterapeutyczną rozpoczęła w zespole Ośrodka Psychoterapii „Rasztów”. Posiada Certyfikat Analityka Grupowego (Nr 20) oraz Psychoterapeuty indywidualnego (Nr 25) Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” (IGAR). Uczestniczy w superwizjach i seminariach klinicznych w nurcie psychoanalitycznym.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
170 zł
Dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Dr Dorota Wiszejko-WierzbickaPsycholog, Seksuolog, Psychoterapeuta

Pracuje psychoterapeutycznie, indywidualnie, z parami i z grupami od 2010 roku. Posiada Certyfikat psychologa-seksuologa, wydany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz mediatora rodzinnego wydany przez Uniwersytet SWPS. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów" będącego członkiem europejskiej organizacji European Group Analytic Training Institutions Network (E.G.A.T.I.N.). Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Od 2013 roku pełni funkcję adiunkta w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
170 zł
Irena Musiałkiewicz

Irena MusiałkiewiczPsycholog, Psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną. Pracuje w Szpitalu Wolskim głównie z osobami z doświadczeniem psychozy (schizofrenią, uporczywe zaburzenia urojeniowe, CHAD), a także z osobami z zaburzeniami osobowości, depresją i zaburzeniami lękowymi.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
170 zł
Monika Długokęcka

Monika Długokęcka Psycholog, Psychoterapeuta

Prowadzi psychodynamiczną psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty nr 50, oraz Certyfikat Analityka Grupowego nr 47 przyznany przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów (IGAR), posiadający rekomendację Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psychologicznie pracuje z pacjentami od 1996 roku.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
170 zł
Gabriela Nowicka

Gabriela NowickaPsycholog, Psychoterapeuta

Psychoterapetycznie pracuje od 2008 roku. Prowadzi psychoterapię indywidualną, dla dorosłych i młodzieży, pracując w podejściu terapii psychoanalitycznej. Ukończyła szkolenie w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej przygotowujące do ubiegania o certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego PTPP ; spełnia ono standardy Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP) i Polskiej Rady Psychoterapii. Ukończyła również 2 lata szkolenia w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
170 zł
Mirella Denisiuk

Mirella Denisiuk Psycholog, Psychoterapeuta

Certyfikowany analityk grupowy. Specjalista psycholog kliniczny. Dyplom psychologa uzyskała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalizacja: psychologia kliniczna i osobowości. Od 2004 r. pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadające rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany psychoterapeuta analityk grupowy Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
170 zł
Dr Rafał Styła

Dr Rafał StyłaPsycholog, Psychoterapeuta

Psychoterapeutycznie pracuje od 2007 roku. Prowadzi psychoterapię indywidualną (również w j. angielskim) oraz grupową. Uzyskał Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 206) oraz Certyfikat Analityka Grupowego (nr 46) przyznany przez Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” (IAGR). Jest kandydatem na szkoleniowego analityka grupowego oraz superwizora IAGR. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
170 zł
Dr Maciej Zbyszewski

Dr Maciej ZbyszewskiPsycholog, Psychoterapeuta

Pracuje psychoterapeutycznie od 2005 roku. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową. Uzyskał Certyfikat Analityka Grupowego (nr 70) przyznany przez Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” (IAGR) oraz tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
170 zł

DLACZEGO WŁASNIE MY?

Zespół z doświadczeniem pracy w uznanych instytucjach NFZ
Indywidualnie dobrana forma i rodzaj terapii, wnikliwa diagnoza psychologiczna
Pracujemy pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów
Pracujemy naukowo i stale rozwijamy swoje kompetencje
Certyfikowani psychoterapeuci oraz psycholodzy kliniczni
Kameralny zespół pracujący w nurcie psychodynamicznym
Stała współpraca lekarzy psychiatrów i psychologów - kompleksowe podejście do Twoich problemów
Szkolimy psychologów i lekarzy z całej Polski

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI LUB ZAREZERWUJ WIZYTĘ ONLINE JEŚLI:

masz problemy z radzeniem sobie ze stresem
chcesz lepiej zrozumieć siebie, swoje zachowanie, relacje, które budujesz z innymi osobami
nie masz na nic ochoty i podejrzewasz, że masz depresję
odczuwasz lęk, który Cię paraliżuje
chcesz poprawić jakość swojego życia, czuć satysfakcję ze swojego życia
nie możesz poradzić sobie z doświadczeniem traumy
chcesz poprawić relację ze swoimi bliskimi, partnerem, partnerką
chcesz lepiej zrozumieć zachowania swojego dziecka w okresie dojrzewania

 

W NASZYM OŚRODKU PSYCHOLODZY SPECJALIZUJĄ SIĘ W LECZENIU:

 

PSYCHOLOG A PSYCHOLOG KLINICZNY – na czym polega różnica

Psychologiem jest osoba, która ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia. Takie wykształcenie zapewnia absolwentowi szeroką wiedzę dotyczącą psychologii ogólnej, znajomość istoty rozwoju i funkcjonowania człowieka w ujęciu indywidualnym i społecznym, a także rozwój osobistych kompetencji inter- i intrapersonalnych. Osoba z wykształceniem magistra psychologii może pracować np. w placówkach systemu opieki zdrowotnej, placówkach oświatowych i opiekuńczych, w tym w szkołach, czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Zdobycie tytułu magistra psychologii otwiera możliwość dalszego kształcenia się w tej dziedzinie i podnoszenia swoich kwalifikacji zdobywając tytuł psychologa klinicznego.

Psychologiem klinicznym zostaje osoba, która po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Psychologia zrealizowała 4-letni specjalizacyjny kurs podyplomowy. Szkolenie podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej daje psychologowi kwalifikacje do samodzielnego stawiania diagnozy psychologicznej, a następnie planowania postępowania terapeutycznego lub rehabilitacyjnego i stosowania metod psychologicznych w celu leczenia pacjenta. Psycholog kliniczny ma również uprawnienia do wydawania opinii psychologicznych w sprawach cywilnych i karnych oraz opracowywania programów profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego. Jest to osoba ze szczegółową teoretyczną i praktyczną wiedzą na temat problemów psychologicznych osób chorych, ich diagnozowania oraz rozwiązywania poprzez metody terapeutyczne i rehabilitacyjne.

Podczas konsultacji diagnostycznej nasz psycholog kliniczny przeprowadzi z Tobą wywiad psychologiczny, w trakcie którego zapozna się z Twoimi problemami oraz usystematyzuje swoją wiedzę na temat wcześniejszego leczenia, jeśli takie miało miejsce. Przed spotkaniem wskazanym jest, aby zabrać ze sobą informacje dotyczące wcześniejszego leczenia, w tym opinie psychologiczne, wyniki badań czy listę leków, które przyjmujesz. Na podstawie odbytych spotkań oraz przeprowadzonej diagnozy nasz psycholog omówi z Tobą wyniki badań oraz przygotuje materiał informacyjny w formie pisemnej opinii, pozwalający na możliwie najpełniejsze określenie charakteru Twoich trudności oraz sformułowanie zaleceń do terapii.

 

Poniżej członek naszego zespołu, psychoterapeutka Mirella Denisiuk, w ramach cyklu filmów edukacyjnych, omawia wybrane zagadnienia dotyczące psychoterapii indywidualnej:

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel