PsychePlus

Psychoterapia par

  • Zarezerwuj wizytę poprzez SYSTEM REZERWACJI ONLINE:
Psychoterapia:
  • Psychoterapia par

Terapia pary lub małżeńska to rozmowa, w której terapeuta pomaga partnerom powiedzieć oraz usłyszeć o wzajemnych uczuciach, myślach, potrzebach i pragnieniach, a także motywach różnych działań i przyczynach tego, co dzieje się w relacji. Taka rozmowa ma pomóc zrozumieć drugą osobę i to, jaki każdy z partnerów ma wkład w związek. Wówczas można podejmować decyzje o zmianach.

Motywem spotkań jest najczęściej chęć poprawy funkcjonowania związku. Terapia par pomaga jednak nie tylko uporać się z zaistniałym w relacji problemem; często stanowi dla uczestników ważne doświadczenie, pozwalające każdemu z nich na lepsze funkcjonowanie również w innych ważnych obszarach. Dla pary terapia stanowi doświadczenie umożliwiające lub pogłębiające wzajemne zrozumienie i wzmacniające relację w sposób niezagrażający autonomii partnerów.

Terapeuta dba o to, aby każda osoba miała możliwość nazwania swoich myśli i uczuć, ośmiela do bardziej bezpośredniego wypowiadania się oraz dzieli się swoimi spostrzeżeniami, co umożliwia parze rozwój i pozwala na poprawę niefunkcjonalnych wzorców relacji. W praktyce sesje terapeutyczne często koncentrują się na ułatwieniu parze komunikacji, nazywaniu tego, co do tej pory pozostawało w relacji niewyrażone, zauważeniu odczuć i potrzeb dotąd pomijanych.

Związek pary podlega wpływom czynników środowiskowych; społecznych, kulturowych, politycznych, ekonomicznych. Wchodzą one w interakcję z czynnikami wewnętrznymi, często nieuświadamianymi motywacjami i znaczeniami. W ten sposób powstaje złożona matryca każdego długotrwałego związku. Ustalane są granice oraz reguły funkcjonowania i komunikowania się, często będące kalką zasad i reguł obowiązujących w rodzinach pochodzenia. Czasami pojawiają się trudności związane ze wspólnym wypracowaniem takiej struktury związku, w którym każdy będzie czuł się szczęśliwy. Na sesjach partnerzy zyskują wzajemnie większą jasność odnośnie obaw, potrzeb i oczekiwań kierowanych do partnera, co pozwala na bardziej świadome budowanie relacji, niezależnie od rodzinnej historii każdego z nich oraz ról odgrywanych w rodzinie pochodzenia.

Obserwacje badaczy i praktyków pokazały, że w niektórych przypadkach rozpatrywanie problemów jednostki w oderwaniu od jej najbliższego otoczenia nie przynosi długotrwałych efektów. Problemy emocjonalne i psychiczne jednostki są rozumiane jako wyraz trudności związku i pełnić w nim mogą różne funkcje. Co więcej, problemów jednostki nie można rozpatrywać w kategoriach prostej zależności przyczynowo-skutkowej. Zauważono wzajemny wpływ zachowań osób pozostających w bliskiej interakcji; zachowanie jednej osoby nasila zachowanie drugiej i odwrotnie, tworząc rodzaj błędnego koła. Sesje pomagają zrozumieć, dlaczego pomimo dobrych chęci często nie udaje się dojść do porozumienia i co każda ze stron może zrobić, aby poprawić jakość relacji m.in. poprzez jaśniejsze wyrażanie swoich intencji i oczekiwań wobec drugiej osoby.

Częstotliwość oraz czas trwania spotkań: Na ogół spotkania odbywają się co 2 tygodnie, a terapia trwa ok. 10-20 spotkań, czas ten jest dopasowywany do potrzeb i ustalany w trakcie trwania terapii.

Istnieje pewne niebezpieczeństwo, związane z pracą nad relacjami partnerskimi czy małżeńskimi. Choć deklarowanym celem terapii może być poprawa i utrzymanie relacji, to wraz z pogłębieniem świadomości partnerów może dojść do sytuacji, w której wzajemna sprzeczność potrzeb obu partnerów utrudnia dalsze trwanie w związku lub czyni go niemożliwym. Partnerzy podejmujący pracę nad swoim związkiem powinni być świadomi istnienia takiego zagrożenia.

PSYCHOTERAPIA PAR WARSZAWA - profile naszych terapeutów par znajdziesz poniżej:

Michał Barański

Michał Barański Psycholog, Psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, również w języku angielskim. Łączy pracę psychoterapeutyczną z doświadczeniem pracy biznesowej w międzynarodowych firmach. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywał od 1993 r., pracując z młodzieżą w Młodzieżowym Ośrodku Psychologicznym oraz młodymi dorosłymi w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” (IAGR).

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
210 zł
Aleksandra Bauld

Aleksandra BauldPsycholog, Psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną i par (w tym w języku angielskim). Ukończyła studia psychologiczne, a następnie 4,5-letnie szkolenie psychoterapeutyczne Zakładu Terapii Rodzin CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Pomaga osobom zmagającym się z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, nerwicami, zaburzeniami osobowości, cierpiącymi na zaburzenia odżywiania, choroby psychosomatyczne oraz z doświadczeniem kryzysu psychotycznego.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
210 zł
Monika Długokęcka

Monika Długokęcka Psycholog, Psychoterapeuta

Prowadzi psychodynamiczną psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty nr 50, oraz Certyfikat Analityka Grupowego nr 47 przyznany przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów (IGAR), posiadający rekomendację Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psychologicznie pracuje z pacjentami od 1996 roku.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
220 zł
Grażyna Fabiszewska

Dr Grażyna Fabiszewska Psycholog, Psychoterapeuta

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par i rodzin. Jest w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów" (IAGR), aktualnie w procesie certyfikacji, pracuje pod stałą superwizją.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
210 zł
Joanna Jurek

Joanna JurekPsycholog, Psychoterapeuta

Pracuje psychoterapeutycznie od 2012r. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz terapię rodzin i par. Jest w trakcie certyfikacji do tytułu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Naukowo związana z Zakładem Terapii Rodzin i Psychosomatyki, Katedry Psychiatri UJ w Krakowie.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
210 zł
Ewa Starzec

Ewa StarzecPsycholog, Psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną i pracuje z parami. Ukończyła pełne, czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Laboratorium Psychoedukacji i jest absolwentką Szkoły Psychoterapii Par i Rodzin. Pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego w Tarczynie, gdzie pomaga dorosłym z trudnościami w relacjach, doświadczającym kryzysów życiowych, zmagającym się z objawami lęku i depresji.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
190 zł
Dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Dr Dorota Wiszejko-WierzbickaPsycholog, Seksuolog, Psychoterapeuta

Pracuje psychoterapeutycznie, indywidualnie, z parami i z grupami od 2010 roku. Posiada Certyfikat psychologa-seksuologa, wydany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz mediatora rodzinnego wydany przez Uniwersytet SWPS. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów" będącego członkiem europejskiej organizacji European Group Analytic Training Institutions Network (E.G.A.T.I.N.). Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Od 2013 roku pełni funkcję adiunkta w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
220 zł

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tej usługi. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
pixel