Mirella Denisiuk

Mirella Denisiuk Psycholog, Psychoterapeuta

Pracuje terapeutycznie od 2004 roku. Specjalista psycholog kliniczny. Certyfikowany psychoterapeuta - Certyfikat Analityka Grupowego nr 71, przyznany przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów (IGAR), posiadający rekomendację Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wieloletni pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Prowadzi psychodynamicznie zorientowaną psychoterapię indywidualną oraz grupową.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

Dyplom psychologa uzyskała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalizacja: psychologia kliniczna i osobowości. Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” oraz 4-letnie szkolenie specjalizacyjne z Psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych, organizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Od 2004r. pracuje w III Klinice Psychiatrycznej, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w oddziale diagnostyczno-terapeutycznym, gdzie zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz diagnozą psychologiczną. Odbyła liczne staże kliniczne w IPiN (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Dzieci i Młodzieży, Klinika Psychiatrii Sądowej, Klinika Neurologiczna, OśrodekTerapii Uzależnień, Poradnia Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin) oraz w Centrum Onkologii w Warszawie, Klinice Neurochirurgii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie, Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza SPZOZ, Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

CHARAKTER PRACY

Zajmuje się psychodynamiczną psychoterapią indywidualną oraz grupową. Pracuje z osobami z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych (lękowych, depresyjnych), osobowości, nastroju oraz po kryzysie psychotycznym. Pomaga osobom doświadczającym trudności w relacjach, życiu zawodowym, przeżywającym poczucie osamotnienia, zmiennego nastroju, niskiej samooceny oraz zmagającym się z dylematami natury egyzstencjalnej, wokół własnej tożsamości, a także osobom zainteresowanym wspieraniem rozwoju wewnętrznego, samopoznania.

Pracuje pod stałą superwizją licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Mirella Denisiuk

REZERWACJA WIZYTY

W przypadku braku wolnych lub dogodnych dla Państwa terminów prosimy o kontakt pod numerem: tel. 22 699 02 02 / kom. 570 355 355.

pixel