Dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka Psycholog - Seksuolog, Psychoterapeuta

Pracuje psychoterapeutycznie, indywidualnie, z parami i z grupami od 2010 roku. Posiada Certyfikat psychologa-seksuologa, wydany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz mediatora rodzinnego wydany przez Uniwersytet SWPS. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów" będącego członkiem europejskiej organizacji European Group Analytic Training Institutions Network (E.G.A.T.I.N.). Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Od 2013 roku pełni funkcję adiunkta w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Edukację kontynuowała na studiach doktoranckich PAN. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu mediacji rodzinnych (Uniwersytet SWPS) oraz seksuologii klinicznej (Warszawski Uniwersytet Medyczny), obecnie w szkoleniu psychoterapeutycznym w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Z-ca kierownika i wykładowca studiów podyplomowych „Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny” na Uniwersytecie SWPS.

Pracowała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Fundacji SYNAPSIS z osobami dorosłymi z zespołem Aspergera. Odbyła staże w Harvard Medical School w Bostonie, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego II Kliniki Psychiatrycznej WUM, Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia przy ulicy Dolnej.

CHARAKTER PRACY

Prowadzi psychoterapię indywidualną, dla par oraz grupową. Zajmuje się terapią osób z diagnozą zaburzeń nerwicowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości i osób z zaburzeniami i dysfunkcjami natury seksuologicznej. Pomaga osobom, które przeżywają trudności w kontaktach z innymi, doświadczają problemów zawodowych, a także młodym, wkraczającym w dorosłość i zmagającym się trudnościami natury separacyjnej, samotnością, obniżonym nastrojem. Wspiera osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym – rodziców z niepełnosprawnościami (obecnie prowadzi grupę on-line z udziałem rodziców z niepełnosprawnościami).

W przypadku psychoterapii młodzieży, pracuje z osobami, które ukończyły 16-sty rok życia. Pierwsza konsultacja dziecka odbywa się razem z rodzicem / rodzicami.

REZERWACJA WIZYTY

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Psychological consultation and psychotherapy for couples / marriages in English / Polish

W przypadku braku wolnych lub dogodnych dla Państwa terminów prosimy o kontakt pod numerem: tel. 22 699 02 02 / kom. 570 355 355.

pixel