Marta Giedyk

Marta Giedyk Psycholog, Psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla młodzieży i dorosłych. Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów" będącego członkiem europejskiej organizacji European Group Analytic Training Institutions Network (E.G.A.T.I.N.). Pracuje z osobami mającymi trudności w relacjach, zaburzenia nastroju, osobowości i z doświadczeniem traumy.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

Absolwentka psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna). Ukończyła pełne szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Odbyła również szkolenie „Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów”.

Swoje doświadczenie zawodowe w pracy psychoterapeutycznej zdobywała na Oddziale Dziennym Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie oraz w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie. Prowadziła także indywidualne programy terapeutyczne osób z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju w Fundacji „Zdrowie”.

CHARAKTER PRACY

W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 10 r.ż oraz terapię rodzin. Zajmuje się również konsultacjami psychologicznymi dla rodziców małych dzieci. Oferuje psychoterapię w formie online.

Zajmuje się terapią osób z zaburzeniami nastroju i zaburzeniami lękowymi. Pomaga osobom mającym trudności w adaptacji do nowej sytuacji życiowej, borykającym się z poczuciem osamotnienia i niezrozumienia w relacjach. Pracuje terapeutycznie z osobami, które w sytuacji napięcia doświadczają zachowań autoagresywnych.

W przypadku psychoterapii młodzieży, pracuje z osobami, które ukończyły 10-ty rok życia. Pierwsza konsultacja dziecka odbywa się razem z rodzicem / rodzicami.

DODATKOWE INFORMACJE

Członkini Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Regularnie bierze udział w superwizjach indywidualnych i grupowych.

Marta Giedyk

W przypadku braku wolnych lub dogodnych dla Państwa terminów prosimy o kontakt pod numerem: tel. 22 699 02 02 / kom. 570 355 355.

pixel