Dr Małgorzata Jędrasik-Styła

Dr Małgorzata Jędrasik-Styła Psycholog, Psychoterapeuta

Pracuje psychoterapeutycznie, indywidualnie i z grupami, od 2004 roku. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Psychoanalitycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (nr 268), Analityka Grupowego (nr 36) oraz Psychoterapeuty Indywidualnego (nr 39) Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów". Jest kandydatką na Analityka Szkoleniowego i Superwizora IAG (obecnie w trakcie szkolenia superwizorskiego). Uzyskała specjalizację w psychologii klinicznej. Jest doktorem nauk społecznych. W latach 2004-2017 była pracownikiem III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Edukację kontynuowała na studiach doktoranckich Instytutu Psychologii PAN/SWPS. Szkoliła się w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” oraz w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii PTPP. Kontynuuje rozwój zawodowy uczestnicząc w podyplomowym superwizorskim szkoleniu IAG „Rasztów”. Koordynatorka i wykładowca w szkoleniu „Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii” organizowanym przez Ośrodek PSYCHE PLUS.

Pracowała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Ośrodku Psychoterapii „Rasztów”, Centrum Terapii Dialog i Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Dobra 4. Odbyła liczne staże w oddziałach specjalistycznych IPiN, Szpitala Nowowiejskiego, Centrum Onkologii, Szpitala w Pruszkowie, Centrum Zdrowia Dziecka, Ośrodku Wczesnej Interwencja PSONI.

CHARAKTER PRACY

Prowadzi psychoterapię psychoanalityczną indywidualną i grupową, psychoterapię szkoleniową oraz superwizję pacjentów indywidualnych i grup. Zajmuje się terapią osób z diagnozą zaburzeń nerwicowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości i osób z doświadczeniem psychozy. Pomaga osobom, które przeżywają problemy w kontaktach z ludźmi, doświadczają problemów zawodowych, zmagają się z niską samooceną i złym nastrojem, czują się osamotnione, stoją przed ważnymi wyzwaniami życiowymi.

DODATKOWE INFORMACJE

Jest członkiem IAG „Rasztów”, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Integracji Psychoterapii, członkiem Polskiego Towarzystwa na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz. Autorka i współautorka publikacji z zakresu psychoterapii i psychologii klinicznej.

Mirella Denisiuk

REZERWACJA WIZYTY

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

W przypadku braku wolnych lub dogodnych dla Państwa terminów prosimy o kontakt pod numerem: tel. 22 699 02 02 / kom. 570 355 355.

pixel