Agnieszka Mikołajonek

Agnieszka Mikołajonek Psycholog, Psychoterapeuta

Specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta. Magister psychologii. Ukończyła 4-letnią specjalizację z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych osób dorosłych. Ukończyła 4-letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada certyfikat w zakresie terapii uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia – Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła Szkołę Trenerów Warsztatów i Treningów Psychologicznych.

Posiada uprawnienia do wykonywania badań diagnostycznych i wydawania opinii psychologicznej w obszarze orzecznictwa lotniczo- lekarskiego dla klasy 1, 2, 3, LAPL i personelu pokładowego.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

Wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS w latach 2017-2019. Wieloletni pracownik III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Ośrodka Leczenia Uzależnień „Cisowa” w Czarnym Lesie pod Warszawą. Pracowała w Poradni Leczenia Uzależnień Stowarzyszenia „Eleuteria” w Warszawie. Odbywała liczne staże kliniczne w oddziałach specjalistycznych (m.in. Oddział Leczenia Chorób Afektywnych IPiN, Klinika Nerwic IPiN, Klinika Dzieci i Młodzieży IPiN oraz Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Familia” w Gliwicach, dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi).

CHARAKTER PRACY

Prowadzi psychodynamiczną psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień. Pracuje z osobami , z doświadczeniami psychoz, z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami nerwicowymi i lękowymi, zaburzeniami odżywiania, z diagnozą zaburzeń osobowości, oraz z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, trudnościami wynikającymi ze zmian życiowych (urodzenie dziecka etc), doświadczającymi życiowych kryzysów oraz zainteresowanymi rozwojem osobistym, z osobami uzależnionymi oraz ich bliskimi.

W przypadku psychoterapii młodzieży, pracuje z osobami, które ukończyły 15-sty rok życia. Pierwsza konsultacja dziecka odbywa się razem z rodzicem / rodzicami.

Agnieszka Mikołajonek

REZERWACJA WIZYTY

W przypadku braku wolnych lub dogodnych dla Państwa terminów prosimy o kontakt pod numerem: tel. 22 699 02 02 / kom. 570 355 355.

pixel