Barbara Gazda-Lewandowska

Barbara Gazda-Lewandowska Psycholog, Psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Certyfikowana psychoterapeutka Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów" (IAGR). Pracuje na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście głównie z osobami z osobami z zaburzeniami lęiowymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami afektywnymi.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła 4-letnie, całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów", który posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; uzyskała certyfikat Psychoterapeuty Instytutu Analizy Grupowej “Rasztów”. Obecnie zatrudniona w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście. Wcześniej zatrudniona w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracowała z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami jako psycholog szkolny. Doświadczenie zawodowe zdobywała również odbywając staże m.in. na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych SPZOZ Warszawa Wola Śródmieście, Oddziale Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie, w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Opta”.

CHARAKTER PRACY

W ośrodku prowadzi terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym. Pracuje z osobami z rozpoznaniem zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, adaptacyjnych, zaburzeń afektywnych. Pomaga również osobom, które borykają się z lękiem, niepokojem, złością, poczuciem braku sensu oraz trudnościami w relacjach z innymi.

DODATKOWE INFORMACJE

Członkini Instytutu Analizy Grupowej " Rasztów". Regularnie bierze udział w superwizjach indywidualnych i grupowych. Ukończyła roczne szkolenie podyplomowe “Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii”.

REZERWACJA WIZYTY

W przypadku braku wolnych lub dogodnych dla Państwa terminów prosimy o kontakt pod numerem: tel. 22 699 02 02 / kom. 570 355 355.

pixel