2024-01-05

Nabór do grup psychoterapeutycznych

Do grup zapraszamy osoby, które chciałyby lepiej rozumieć siebie, swoje zachowania, i przeżywane trudności, zredukować lub lepiej kontrolować napięcie, lęki, wahania nastroju lub inne objawy trudności psychicznych, lepiej funkcjonować w sytuacjach społecznych, rozpoznawać uczucia towarzyszące kontaktom z ludźmi, zmniejszyć poczucie osamotnienia i poradzić sobie z wycofaniem społecznym, osłabić lęk przed bliskością, a także przed wyrażaniem złości i rywalizacją, lepiej rozumieć innych i tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje, tworzyć i utrzymywać relacje przyjacielskie i intymne, uzyskać wsparcie od osób mierzących się z podobnymi problemami.

Psychoterapia grupowa w naszym Ośrodku przeznaczona jest dla osób, które nie korzystają w tym samym czasie z psychoterapii indywidualnej. Jednoczesne uczestnictwo w dwóch formach psychoterapii jest możliwe tylko w ściśle określonych przypadkach

ORGANIZACJA GRUPY

Grupę tworzy od 4 do 8 osób. Ma ona ma charakter półotwarty, co oznacza, że w trakcie jej trwania w różnych momentach grupy uczestnicy z niej odchodzą, a nowi uczestnicy dołączają. Oferowana psychoterapia nie ma odgórnie wyznaczonego terminu zakończenia. Każdy uczestnik pozostaje w terapii tak długo, jak tego potrzebuje. Zazwyczaj jest to od roku do kilku lat.

FORMA PRACY

Grupy prowadzone są w nurcie analizy grupowej, będącej formą psychoterapii, która łączy myślenie psychoanalityczne z myśleniem o procesach zachodzących w grupach. Sytuacja grupy terapeutycznej w szczególny sposób modyfikuje zjawiska opisane przez psychoanalizę (mechanizmy obronne, opór, specyficzne rozumienie relacji terapeutycznej) tworząc nowy sposób rozumienia i pracy – grupę analityczną.

Psychoterapia grupowa może stanowić pierwszą formę pracy psychoterapeutycznej, może być również uzupełnieniem dotychczasowych doświadczeń terapeutycznych (psychoterapii indywidualnej, grup krótkoterminowych, pracy warsztatowej).

KONSULTACJE DO GRUPY

Uczestnictwo w terapii grupowej poprzedzają konsultacje z osobą prowadzącą grupę. W okresie tworzenia grupy dołączenie do niej jest najczęściej poprzedzone okresem indywidualnej pracy psychoterapeutycznej.


GRUPOWA PIĄTKOWA (roczna grupa psychoterapeutyczna) - grupa nowootwierana (koterapia - 2 psychoterapeutów)

Prowadzący:

psychoterapeutka, psycholog

psychoterapeuta, psycholog

Termin spotkań: Spotkania odbywać się będą co piątek w godzinach 17:00-18:30 (90 minut).

Koszt: Półtoragodzinna sesja psychoterapii grupowej kosztuje 110 zł. Dołączenie do grupy poprzedzone jest sesjami konsultacyjnymi, których koszt jest równy sesjom psychoterapii indywidualnej i wynosi 190 zł / 210 zł.

Planowany termin rozpoczęcia grupy: kwiecień-maj 2024 roku. Dokładny termin rozpoczęcia spotkań zostanie podany w momencie, gdy grupa się uformuje. Do czasu rozpoczęcia grupy osoby zgłaszające się mogą uczestniczyć w terapii indywidualnej prowadzonej przez prowadzącą grupę. Termin uzależniony jest od charakteru trudności zgłaszających się osób, zdolnych do stworzenia dobrego miejsca do poznawania siebie i innych. Osoby zapraszane na psychoterapię grupową łączy najczęściej charakter wnoszonego problemu, sposób funkcjonowania w relacjach i rzeczywistości zewnętrznej.

Charakterystyka grupy: Grupa jest adresowana do osób dorosłych, które chciałyby lepiej zrozumieć swoje emocje, zachowania, sposób myślenia, osobiste trudności zwłaszcza w kontekście relacji z innymi. Do osób które odczuwają lęk, niepokój, złość, zazdrość, stres, zmagają się z uczuciem pustki i braku sensu - oraz które chciałyby przyjrzeć się temu, w jaki sposób wchodzą i budują relacje z innymi. Grupa terapeutyczna stanowi bezpieczną przestrzeń do sprzyjająca lepszego rozumieniu siebie. Grupa będzie się składać z 8 uczestników. Będzie miała charakter zamknięty, co oznacza, że po rozpoczęciu nie będą dołączane owych osoby.


GRUPOWA PONIEDZIAŁKOWA - grupa nowootwierana

Prowadzący:

psychoterapeutka, psycholog

Termin spotkań: Spotkania odbywać się będą co poniedziałek w godzinach 16:30-18:00 (90 minut).

Koszt: Półtoragodzinna sesja psychoterapii grupowej kosztuje 120 zł. Dołączenie do grupy poprzedzone jest sesjami konsultacyjnymi, których koszt jest równy sesjom psychoterapii indywidualnej i wynosi 220 zł.


GRUPOWA CZWARTKOWA

Prowadzący:

psychoterapeutka, psycholog

Termin spotkań: Spotkania odbywać się będą co tydzień w czwartki w godzinach 19:15-20:45 (90 minut).

Koszt: Półtoragodzinna sesja psychoterapii grupowej kosztuje 110 zł. Dołączenie do grupy poprzedzone jest sesjami konsultacyjnymi, których koszt jest równy sesjom psychoterapii indywidualnej i wynosi 210 zł.


GRUPA PONIEDZIAŁKOWA

Prowadzący:

psychoterapeuta, analityk grupowy

Termin spotkań: Spotkania odbywają się co tydzień w poniedziałki w godzinach 18:15-19:45 (90 minut).

Koszt: Półtoragodzinna sesja psychoterapii grupowej kosztuje 110 zł. Dołączenie do grupy poprzedzone jest sesjami konsultacyjnymi, których koszt jest równy sesjom psychoterapii indywidualnej i wynosi 220 zł.


GRUPOWA ŚRODOWA

Prowadzący:

psychoterapeutka, analityczka grupowa, psycholog kliniczny

Termin spotkań: Spotkania odbywają się co tydzień w środy w godzinach 18:15-19:45 (90 minut).

Koszt: Półtoragodzinna sesja psychoterapii grupowej kosztuje 110 zł. Dołączenie do grupy poprzedzone jest sesjami konsultacyjnymi, których koszt jest równy sesjom psychoterapii indywidualnej i wynosi 220 zł.


Osoby zainteresowane prosimy o zapisy na spotkanie konsultacyjne do jednej z osób prowadzących grupę.

Kontakt: tel. 22 699 02 02 / kom. 570 355 355.

Miejsce: Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii PSYCHE PLUS, ul. Cieszyńska 2A (Warszawa, Mokotów, w pobliżu stacji metra „Wilanowska”)


PSYCHOTERAPIA GRUPOWA WARSZAWA - profile naszych psychoterapeutów prowadzących nabór do grupy znajdziesz poniżej:

Michał Barański

Michał Barański Psycholog, Psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, również w języku angielskim. Łączy pracę psychoterapeutyczną z doświadczeniem pracy biznesowej w międzynarodowych firmach. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywał od 1993 r., pracując z młodzieżą w Młodzieżowym Ośrodku Psychologicznym oraz młodymi dorosłymi w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” (IAGR).

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
210 zł
Grażyna Fabiszewska

Dr Grażyna Fabiszewska Psycholog, Psychoterapeuta

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par i rodzin. Jest w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów" (IAGR), aktualnie w procesie certyfikacji, pracuje pod stałą superwizją.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
210 zł
Anna Gieruszczak-Jędrzejewska

Anna Gieruszczak-JędrzejewskaPsycholog, Psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla młodzieży i dorosłych. Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów" będącego członkiem europejskiej organizacji European Group Analytic Training Institutions Network (E.G.A.T.I.N.). Pracuje z osobami mającymi trudności w relacjach, zaburzenia nastroju, osobowości i z doświadczeniem traumy.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
190 zł
Dr Małgorzata Jędrasik-Styła

Dr Małgorzata Jędrasik-Styła Psycholog, Psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii UW. Doktor nauk społecznych (absolwentka studiów doktoranckich Instytutu Psychologii PAN/SWPS). Certyfikowany psychoterapeuta indywidulany i analityk grupowy Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów". Specjalista psycholog kliniczny.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
220 zł
rezerwuj grupa
Dr Rafał Styła

Dr Rafał StyłaPsycholog, Psychoterapeuta

Psychoterapeutycznie pracuje od 2007 roku. Prowadzi psychoterapię indywidualną (również w j. angielskim) oraz grupową. Uzyskał Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 206) oraz Certyfikat Analityka Grupowego (nr 46) przyznany przez Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” (IAGR). Jest kandydatem na szkoleniowego analityka grupowego oraz superwizora IAGR. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
220 zł
Dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Dr Dorota Wiszejko-WierzbickaPsycholog, Seksuolog, Psychoterapeuta

Pracuje psychoterapeutycznie, indywidualnie, z parami i z grupami od 2010 roku. Posiada Certyfikat psychologa-seksuologa, wydany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz mediatora rodzinnego wydany przez Uniwersytet SWPS. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów" będącego członkiem europejskiej organizacji European Group Analytic Training Institutions Network (E.G.A.T.I.N.). Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Od 2013 roku pełni funkcję adiunkta w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

Czytaj więcej
Konsultacja psychologiczna
50 min
220 zł
pixel