Milena Julia Belniak

Milena Julia Belniak Psycholog, Psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Jest w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów" (IAGR). Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zdobywała m.in. na stażu w Szpitalu Tworkowskim oraz na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych przy ul. Dolnej w Warszawie. Pracę z pacjentem prowadzi w nurcie psychoanalitycznym, co wynika zarówno z profilu edukacji, jak i przekonania, że aby poprawić jakość życia niezbędne jest przyjrzenie się źródłom cierpieniao.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS. Aktualnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów" (IAGR). Odbyła staż kliniczny w Szpitalu Tworkowskim (Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza) oraz na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych przy ul. Dolnej w Warszawie. Odbyła szkolenie wprowadzające do zawodu psychoterapeuty w Laboratorium Psychoedukacji oraz ukończyła program szkoleniowo-stażowy „Vademecum Psychologa Praktyka” w Grupie SYNAPSIS. Przez wiele lat pracowała w biznesie, przez co zna „od środka” problematykę związaną z m.in. wypaleniem zawodowym, trudnościami wynikającymi z radzenia sobie ze stresem, wyzwaniami w łączeniu pracy zawodowej z życiem prywatnym.

CHARAKTER PRACY

W ośrodku prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Z pacjentem pracuje w nurcie psychoanalitycznym, co wynika zarówno z profilu edukacji, jak i głębokiego przekonania, że aby poprawić jakość życia niezbędne jest przyjrzenie się źródłom cierpienia. Wychodzi z założenia, że skupienie się jedynie na końcowych efektach działań prowadzi do powielania tych samych niekorzystnych wzorców myślenia i zachowania. Dlatego wraz z pacjentem pracuje głęboko nad nadaniem znaczenia niepokojącym odczuciom mającym swój początek w nieświadomości.

Pracuje z osobami, które przeżywają trudności w pracy, w życiu rodzinnym, w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji. Pomaga osobom odczuwającym dyskomfort związany z rozumieniem i wyrażaniem emocji, lękiem, napięciem, smutkiem, złością, poczuciem osamotnienia, pustki, poczuciem własnej wartości.

DODATKOWE INFORMACJE

Członkini Instytutu Analizy Grupowej " Rasztów". Regularnie poddaje się superwizji indywidualnej i grupowej u certyfikowanych superwizorów.

Ewa Starzec

REZERWACJA WIZYTY

W przypadku braku wolnych lub dogodnych dla Państwa terminów prosimy o kontakt pod numerem: tel. 22 699 02 02 / kom. 570 355 355.

pixel