VII Edycja szkolenia podyplomowego: Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii

2022-07-27
VII Edycja szkolenia podyplomowego: Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii

Szkolenie w trakcie realiacji.

Na szkolenie zapraszamy psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarki, pracowników socjalnych i instruktorów zdrowienia pracujących w szpitalach psychiatrycznych oraz innych instytucjach świadczących pomoc terapeutyczną grupie pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Program został przygotowany z myślą o osobach, które są zainteresowanie poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu oddziaływań psychoterapeutycznych (przede wszystkim w nurcie psychodynamicznym) wobec osób z doświadczeniem dekompensacji psychotycznej. Zapraszamy specjalistów, którzy posiadają już pewne doświadczenie kliniczne, bądź też planują podjąć pracę kliniczną z osobami z doświadczeniem psychozy.

Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii

Roczne szkolenie podyplomowe

styczeń-grudzień 2023 r.

Opis szkolenia

Programy szkolenia psychoterapeutów, psychologów klinicznych i lekarzy psychiatrów w Polsce w niewielkim stopniu skupiają się na temacie psychoterapii osób z diagnozą schizofrenii. Badania naukowe i doświadczenie kliniczne sugerują z kolei, że psychoterapia (w różnej formie – indywidualna, grupowa, rodzinna) powinna być standardowym, obok farmakoterapii, oddziaływaniem skierowanym do znacznego odsetka chorujących osób. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom powstało szkolenie, które stanowi uzupełnienie całościowych programów edukacyjnych skierowanych do specjalistów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Duże zainteresowanie poprzednimi edycjami oferowanego szkolenia potwierdziło zasadność tego typu propozycji. W kolejnej – szóstej - edycji szkolenia uwzględniliśmy zarówno uwagi uczestników z poprzednich lat jak i sugestie prowadzących, tak aby w jak największym stopniu odpowiedzieć na potrzeby osób szkolących się. Głównym celem szkolenia jest pogłębienie rozumienia pacjentów psychotycznych w kategoriach mechanizmów i zjawisk opisywanych przez koncepcje psychoterapeutyczne (z naciskiem na psychodynamiczne) oraz nabycie umiejętności korzystania z tej wiedzy w kontakcie z osobą z doświadczeniem psychozy. Program szkolenia umożliwia również poszerzenie kompetencji w zakresie diagnostyki stanów psychotycznych oraz orientację w możliwościach leczenia tej grupy pacjentów, a także rozwijanie umiejętności współpracy między psychoterapeutą a psychiatrą. Dodatkowo wartość szkolenia stanowi możliwość spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami pracującymi z pacjentami psychotycznymi na terenie całej Polski oraz ujrzenia perspektywy osoby, która doświadczyła objawów osobiście – seminarium z ekspertem przez doświadczenie. Szkolenie składa się z comiesięcznych spotkań seminaryjno-warsztatowych poszerzających wiedzę i umiejętności z zakresu psychoterapii i diagnozy osób psychotycznych oraz cyklu superwizji umożliwiających praktykowanie myślenia o pacjencie w kategoriach psychoterapii psychodynamicznej.

Kierownicy szkolenia: mgr Mirella Denisiuk, dr Małgorzata Jędrasik-Styła

Rada programowa szkolenia: prof. Katarzyna Prot-Klinger, prof. Barbara Tryjarska, dr Tomasz Szafrański, prof. Jacek Wciórka , dr Rafał Styła

Czas: 10 spotkań seminaryjno-superwizyjnych raz w miesiącu (dziesięć niedziel) od stycznia do grudnia 2023. Szkolenie ma charakter stacjonarny. Harmonogram zajęć do pobrania poniżej.

Uwaga: istnieje możliwość uczestniczenia w szkoleniu wyłącznie zdalnie. Uczestnik będzie wtedy komunikował się poprzez zoom z grupą pracującą w trybie stacjonarnym. Ilość miejsc dla osób wybierających taki tryb pracy będzie ograniczona i zależna od charakterystyki zebranej grupy (do ustalenia w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Miejsce: Warszawa Mokotów (w pobliżu stacji metra „Wilanowska”). Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii PSYCHE PLUS, ul. Cieszyńska 2a.

Osoby szkolące: prof. Katarzyna Prot-Klinger, prof. Barbara Tryjarska, prof. Jacek Wciórka, mgr Mirella Denisiuk, dr Małgorzata Jędrasik-Styła, dr n. med. Kama Katarasińska-Pierzgalska, mgr Krzysztof Kraszewski, mgr Agnieszka Kukuła, mgr Agnieszka Mikołajonek, mgr Irena Musiałkiewicz, dr Rafał Styła, dr Tomasz Szafrański, mgr Szymon Szumiał.

Liczba uczestników szkolenia: 12-16 osób

Koszt szkolenia: 3480 zł przy płatności do 1 grudnia 2022, 3280 złotych przy płatności do 31 października 2022 oraz 3740 zł przy płatności w dwóch ratach. Dla członków PTPSPP przysługuje zniżka 200 zł.

Zgłoszenia: W celu zgłoszenia się na szkolenie, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (link poniżej):

Wiążącym potwierdzeniem zgłoszenia na szkolenie jest wpłata zaliczki w wysokości 300 złotych w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o przyjęciu na szkolenie.

Program szkolenia: Całość szkolenia składa się z 75 godzin lekcyjnych zajęć w formie seminariów (32 godzin), warsztatów (25 godzin), superwizji grupowej prowadzonej przez prof. Katarzynę Prot-Kinger (17 godzin) oraz egzaminu (1 godzina). Program szkolenia do pobrania poniżej.

Do pobrania:

Program szkolenia: Program_szkolenia_Edycja_VII_2023.pdf

Regulamin szkolenia: Regulamin_szkolenia_Edycja_VII_2023.pdf

Harmonogram szkolenia: Harmonogram_Edycja_VII_2023.pdf

Kontakt: Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres szkolenie@psycheplus.pl lub telefonicznie 570 355 355 oraz 22 699 02 02.

Pokaż więcej wpisów z Lipiec 2022
pixel