V Edycja szkolenia podyplomowego: Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii

2019-08-14
V Edycja szkolenia podyplomowego: Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii

Na szkolenie zapraszamy psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarki, pracowników socjalnych i instruktorów zdrowienia pracujących w szpitalach psychiatrycznych oraz innych instytucjach świadczących pomoc terapeutyczną grupie pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Program został przygotowany z myślą o osobach, które są zainteresowanie poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu oddziaływań psychoterapeutycznych (przede wszystkim w nurcie psychodynamicznym) wobec osób z doświadczeniem dekompensacji psychotycznej. Zapraszamy specjalistów, którzy posiadają już pewne doświadczenie kliniczne, bądź też planują podjąć pracę kliniczną z osobami z doświadczeniem psychozy.

 

Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii

Roczne szkolenie podyplomowe

styczeń-grudzień 2020 r.

 

Opis szkolenia

Programy szkolenia psychoterapeutów, psychologów klinicznych i lekarzy psychiatrów w Polsce w niewielkim stopniu skupiają się na temacie psychoterapii osób z diagnozą schizofrenii. Badania naukowe i doświadczenie kliniczne sugerują, z kolei, że psychoterapia (w różnej formie – indywidualna, grupowa, rodzinna) powinna być standardowym, obok farmakoterapii, oddziaływaniem skierowanym do znacznego odsetka chorujących osób. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom powstało szkolenie, które stanowi uzupełnienie całościowych programów edukacyjnych skierowanych do specjalistów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Duże zainteresowanie poprzednimi edycjami oferowanego szkolenia potwierdziło zasadność tego typu propozycji. W kolejnej – piątej - edycji szkolenia uwzględniliśmy zarówno uwagi uczestników z poprzednich lat jak i sugestie prowadzących, tak aby w jak największym stopniu odpowiedzieć na potrzeby osób szkolących się. Głównym celem szkolenia jest pogłębienie rozumienia pacjentów psychotycznych w kategoriach mechanizmów i zjawisk opisywanych przez koncepcje psychoterapeutyczne (z naciskiem na psychodynamiczne) oraz nabycie umiejętności korzystania z tej wiedzy w kontakcie z osobą z doświadczeniem psychozy. Program szkolenia umożliwia również poszerzenie kompetencji w zakresie diagnostyki stanów psychotycznych oraz orientację w możliwościach leczenia tej grupy pacjentów, a także rozwijanie umiejętności współpracy między psychoterapeutą a psychiatrą. Dodatkowo wartość szkolenia stanowi możliwość spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami pracującymi z pacjentami psychotycznymi na terenie całej Polski. Szkolenie składa się z comiesięcznych spotkań seminaryjno-warsztatowych rozszerzających wiedzę i umiejętności z zakresu psychoterapii i diagnozy osób psychotycznych oraz cyklu superwizji umożliwiających praktykowanie myślenia o pacjencie w kategoriach psychoterapii psychodynamicznej.

Kierownicy szkolenia: mgr Mirella Denisiuk, dr Małgorzata Jędrasik-Styła

Rada programowa szkolenia: prof. Katarzyna Prot-Klinger, prof. Barbara Tryjarska, dr Tomasz Szafrański, prof. Jacek Wciórka , dr Rafał Styła

Czas: 10 spotkań seminaryjno-superwizyjnych raz w miesiącu (dziewięć niedziel i jedna sobota) od stycznia do grudnia 2020. Harmonogram zajęć do pobrania poniżej.

Miejsce: Warszawa Mokotów (w pobliżu stacji metra „Wilanowska”). Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii PSYCHE PLUS, ul. Cieszyńska 2a.

Osoby szkolące:

Liczba uczestników szkolenia: 12-16 osób

Koszt szkolenia: 2700 złotych przy płatności do 31 października 2019, 2800 zł przy płatności do 2 grudnia 2019 oraz 2950 złotych przy płatności w dwóch ratach. Dla członków PTPSPP przysługuje zniżka 200 zł.

Zgłoszenia: W celu zgłoszenia się na szkolenie, uprzejmie prosimy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres szkolenie@psycheplus.pl. Formularz do pobrania poniżej. Wiążącym potwierdzeniem zgłoszenia na szkolenie jest wpłata zaliczki w wysokości 300 złotych w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o przyjęciu na szkolenie.

Program szkolenia: Całość szkolenia składa się z 73 godzin lekcyjnych zajęć w formie seminariów (27 godzin), warsztatów (28 godzin), superwizji grupowej prowadzonej przez prof. Katarzynę Prot-Kinger (17 godzin) oraz egzaminu (1 godzina). Program szkolenia do pobrania poniżej.

Do pobrania:

Program szkolenia: Program_szkolenia_Edycja_V_2020.pdf

Regulamin szkolenia: Regulamin_szkolenia_Edycja_V_2020.pdf

Formularz zgłoszeniowy: Formularz_zgloszeniowy_Edycja_V_2020.pdf

Harmonogram szkolenia: Harmonogram_Edycja_V__2020.pdf

Kontakt: więcej informacji można uzyskać pisząc na adres szkolenie@psycheplus.pl lub telefonicznie 570 355 355 oraz 22 699 02 02.

Pokaż więcej wpisów z Sierpień 2019
pixel