Terapia rodzin i par w nurcie systemowym z elementami terapii psychodynamicznej

2017-03-08

Szkolenie odbyło się w latach 2018 - 2022.

Szkolenie skierowane jest do psychoterapeutów innych modalności niż systemowa, którzy chcieliby rozszerzyć swój warsztat zawodowy o umiejętność prowadzenia psychoterapii rodzinnej i małżeńskiej w nurcie systemowym. Przeznaczone jest dla certyfikowanych psychoterapeutów oraz dla psychoterapeutów będących w trakcie pełnego szkolenia psychoterapeutycznego.

 

Terapia rodzin i par w nurcie systemowym z elementami terapii psychodynamicznej

Czteroletnie szkolenie dla psychoterapeutów

Styczeń 2018-Grudzień 2021

 

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do psychoterapeutów innych modalności niż systemowa, którzy chcieliby rozszerzyć swój warsztat zawodowy o umiejętność prowadzenia psychoterapii rodzinnej i małżeńskiej w nurcie systemowym. Przeznaczone jest dla certyfikowanych psychoterapeutów oraz dla psychoterapeutów będących w trakcie pełnego szkolenia psychoterapeutycznego.

Program szkolenia skoncentrowany jest na uczeniu pracy systemowej. Dodatkowo w toku szkolenia uczestnicy będą mieli okazję uczyć się, w jaki sposób myślenie psychodynamiczne może zostać zastosowane w pracy z rodziną i parą. W zamierzeniu uczestnicy powinni otrzymać rozbudowaną podstawę do myślenia w nurcie systemowym i umiejętności korzystania z technik tego podejścia. Z kolei zajęcia dotyczące ujęcia psychodynamicznego mają charakter dodatkowy i stanowić mogą pewien punkt wyjścia do możliwej integracji obu podejść w ramach osobistego rozwoju zawodowego uczestnika szkolenia w przyszłości (dotyczy to zwłaszcza psychoterapeutów wykształconych w nurcie psychodynamicznym/ psychoanalitycznym). Dla psychoterapeutów wyszkolonych w nurcie poznawczo-behawioralnym lub humanistyczno-egzystencjalnym elementy psychodynamicznej pracy z parą i rodziną mogą stanowić rozszerzenie ich kwalifikacji zawodowych o sposób myślenia i techniki psychodynamiczne.

 

Kierownik szkolenia: dr hab., prof. UW Barbara Tryjarska

Rada programowa szkolenia: prof. dr hab. Bogdan de Barbaro, dr hab., prof. UJ Barbara Józefik, dr hab., prof. UW Barbara Tryjarska

Czas: szkolenie trwa 4 lata, od stycznia 2018 do grudnia 2021 i odbywa się w formie comiesięcznych zjazdów niedzielnych lub sobotnio-niedzielnych. Zjazdy się odbywają w co drugą niedzielę lub sobotę i niedzielę miesiąca (z nielicznymi wyjątkami, gdy zasada ta nie zostanie zachowana). 

Miejsce: Warszawa Mokotów (w pobliżu stacji metra „Wilanowska”). Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii PSYCHE PLUS, ul. Cieszyńska 2a.

Osoby szkolące: zespół szkolący składa się z superwizorów, doświadczonych praktyków terapii rodzin, dydaktyków oraz badaczy (biogramy osób szkolących znajdują się poniżej dokumentów do pobrania). Kadrę szkoleniową tworzą (w kolejności alfabetycznej): Luis Alarcon Arias, prof. Bogdan de Barbaro, dr Daniel Bąk, dr Szymon Chrząstowski, dr Andrzej Depko, dr hab. Mariusz Furgał, prof. Barbara Józefik, dr Piotr Kiembłowski, dr Adam Kłodecki, dr Olga Kriegelewicz, prof. Irena Namysłowska, Alina Naporowska, prof. Ewa Pisula, dr Lidia Popek, dr hab. Joanna Radoszewska, prof. Katarzyna Schier, dr Diana Senator, Joanna Skowrońska, Anna Tanalska-Dulęba, prof. Barbara Tryjarska, Jolanta Zmarzlik.

Liczba uczestników szkolenia: 16 osób

Cele szkolenia:

(1) Dostarczenie wiedzy:

 • a. na temat prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka i nastolatka,
 • b. dotyczącej różnych sposobów ujmowania zaburzenia w koncepcjach systemowych i psychodynamicznych oraz mechanizmów doprowadzających do zmiany,
 • c. na temat odmiennych relacji małżeńskich oraz rodzinnych w rodzinach o różnej jawnej patologii.

(2) Ćwiczenie umiejętności:

 • a. nawiązywania kontaktu i utrzymywania go ze wszystkimi członkami rodziny,
 • b. prowadzenia sesji diagnostycznej z parą oraz całą rodziną, w tym umiejętności korzystania z informacji podawanych wprost i nie wprost przez parę oraz członków rodziny,
 • c. formułowania diagnozy pary i systemu rodzinnego,
 • d. formułowanie celów terapii małżeńskiej/rodzinnej i ich modyfikacja,
 • e. stosowania różnorodnych strategii i technik terapii par/rodzin ze świadomością ich zalet i ograniczeń oraz możliwego kontekstu zastosowania,
 • f. stosowania wiedzy i umiejętności zdobytych w toku szkolenia do rozumienia rodziny również w kontekście psychoterapii indywidualnej.

(3) Budowanie postawy:

 • a. osoby, która jest wrażliwa na zagadnienia etyczne w toku terapii rodzinnej i par, osoby, która zna i rozumie etyczne konsekwencje własnych działań.

 Program szkolenia: pełen program szkolenia składa się z 336 godzin zajęć, na które składają się następujące formy edukacyjne (szczegółowy program szkolenia do pobrania poniżej):

 • - 122 godzin seminariów teoretycznych dotyczących terapii par i rodzin oraz prawidłowego i zaburzonego rozwoju dzieci i młodzieży,
 • - 64 godziny warsztatów umiejętności praktycznych diagnozy i technik terapii systemowej,
 • - 100 godzin superwizji terapii rodzin i par w nurcie systemowym i psychodynamicznym,
 • - 30 godzin stażu (praca z rodziną lub parą w koterapii z doświadczonym psychoterapeutą),
 • - 8 godzin własnego doświadczenia terapeutycznego (analiza własnego genogramu),
 • - 6 godzin seminarium dyplomowego,
 • - 6 godzin pozostałych form zajęć.

 Koszt szkolenia: Na pełen koszt szkolenia składają się następujące składniki:

(1) 150 zł. – rozmowa kwalifikacyjna,

(2) 1800 zł. – opłata wpisowa,

(3) Opłaty za kolejne lata szkolenia:

 • a. pierwszy rok szkolenia: 4200 zł płatne w czterech ratach kwartalnych po 1050 zł. W przypadku jednorazowej płatności za cały rok szkolenia (5% zniżki): 3990 zł.,
 • b. drugi rok szkolenia: 4200 zł płatne w czterech ratach kwartalnych po 1050 zł. W przypadku jednorazowej płatności za cały rok szkolenia (5% zniżki): 3990 zł.,
 • c. trzeci rok szkolenia: 3420 zł płatne w czterech ratach kwartalnych po 855 zł. W przypadku jednorazowej płatności za cały rok szkolenia (5% zniżki): 3250 zł.,
 • d. czwarty rok szkolenia: 3420 zł płatne w czterech ratach kwartalnych po 855 zł. W przypadku jednorazowej płatności za cały rok szkolenia (5% zniżki): 3250 zł.,

(4) 780 zł. – udział w seminarium dyplomowym i w egzaminie końcowym.

Ponadto uczestnicy są zobowiązani do udziału we własnej psychoterapii (analizy własnego genogramu) w wymiarze minimum 8 godzin poza ośrodkiem Psyche Plus (płatne według stawek wybranego ośrodka) oraz odbycia stażu zawodowego (30 godzin).

Zgłoszenia: W celu zgłoszenia się na szkolenie uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Następnie kandydatka/kandydat do szkolenia zostanie zaproszona/y na rozmowę dotycząca oczekiwań wobec proponowanego szkolenia. Rozmowa kwalifikacyjna jest odpłatna. Podstawą decyzji o przyjęciu na szkolenie będą: (1) ukończone szkolenia, (2) udokumentowane doświadczenie zawodowe oraz (3) motywacja do podjęcia szkolenia (m.in. do odbycia całości szkolenia; szkolenie jest przeznaczone wyłącznie dla osób, które planują odbyć całe 4 lata szkolenia). Przed zgłoszeniem się na szkolenie, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z programem studiów, harmonogramem szkolenia oraz regulaminem szkolenia.

Terminy zgłoszeń:

 • (1) do 15 kwietnia 2017 – zniżka* w wysokości 600 zł.
 • (2) do 15 czerwca 2017 – zniżka* w wysokości 400 zł.
 • (3) do 15 września 2017– zniżka* w wysokości 200 zł.
 • (4) do 24 listopada 2017 – ostateczny termin zgłoszeń.

* Niniejsza zniżka, to kwota o którą będzie obniżona opłata za czwarty rok szkolenia.

Kontakt: więcej informacji można uzyskać pisząc na adres TerapiaRodzin@psycheplus.pl lub telefonicznie 22 699 02 02.

 

Dokumenty do pobrania:

Program szkolenia: Program-szkolenia_Terapia_Rodzin_Par_2018.pdf

Harmonogram szkolenia: Harmonogram-szkolenia_Terapia_Rodzin_Par_aktualizacja 07.12.2020.pdf

Regulamin szkolenia: Regulamin-szkolenia_Terapia_Rodzin_Par_2018.pdf

Formularz zgłoszeniowy: Formularz-zgloszeniowy_Terapia_Rodzin_Par_2018.pdf

 

Zespół szkolący

Barbara Tryjarska

Kierownik szkolenia, członek Rady Programowej szkolenia

Dr hab., prof. UW. Barbara Tryjarska - certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Były pracownik Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii UW. Prowadzi psychoterapię małżeństw i rodzin. Jest autorką i współautorką książek: „Skrypty życiowe a konflikty jawne i ukryte w małżeństwie” (1995), „Zaburzenia komunikowania się neurotyków, osobowościowe wyznaczniki nerwicy i psychoterapia” (1988), „Jak pomagać sobie, rodzinie i innym” (1995), „Psychoterapia. Praktyka” (2006), „Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości” (2012). Jej pozostałe publikacje dotyczą zaburzeń relacji w rodzinie, terapii rodzin, zadowolenia z małżeństwa.

 

Bogdan de Barbaro

Członek Rady Programowej szkolenia

Prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro - psychiatra, psychoterapeuta. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1973r.) Kierownik Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek korespondent American Psychiatric Association, w latach 1988 – 1989 pracował pod superwizją profesora Lymana Wynne’a w Rochester Psychiatric Center oraz szkolił się w University of Rochester, Department of Psychiatry. Członek Editorial Advisory Board pisma „Psychiatry. Interpersonal and Biological Processes”. Autor i współautor publikacji z zakresu psychoterapii, terapii schizofrenii, terapii rodzin. Publikacje książkowe to m.in.: „Pacjent w swojej rodzinie” (de Barbaro, 1997), „Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii” (Chrząstowski, de Barbaro, 2011), Konteksty psychiatrii (de Barbaro B. (red.), 2014).

 

Barbara Józefik

Członek Rady Programowej szkolenia

Dr hab. Barbara Józefik, prof. UJ - specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka Psychoterapii PTP, Kieruje Pracownią Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM oraz Ambulatorium Terapii Rodzin Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zainteresowania badawcze: psychoterapia i terapia rodzin, problematyka zaburzeń odżywiania, kulturowe i rodzinne konteksty konstruowania tożsamości indywidualnej i narodowej, problematyka płci kulturowej.

 

Luis Alarcon Arias

Luis Alarcon Arias - psycholog (ze specjalizacją kliniczną). Jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, licencjonowanym psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Trener i superwizor treningów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach -EBTA. (European Brief Therapy Association). Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” i certyfikowany specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Założyciel Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR).

 

Szymon Chrząstowski

Dr Szymon Chrząstowski – kierownik Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, certyfikowany psychoterapeuta i członek zarządu Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest autorem publikacji z zakresu psychoterapii. Szczególnie interesują go zagadnienia dotyczące zaburzeń psychicznych i bliskości. Jest autorem/współautorem m.in. książek: „Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii” (2011), „Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości” (2012), „Nie tylko schemat. Praktyka systemowej terapii rodzin” (2014).

 

Daniel Bąk

Dr n. med. Daniel Bąk - psychoterapeuta oraz psycholog pracujący w relacyjnym podejściu Gestalt. Specjalizuje się w udzielaniu pomocy psychologicznej w zakresie seksualności, płci i seksu. W szczególności, od 12. lat pomaga klientkom_om LGBTQIA (lesbijki, geje, osoby biseksualne, osoby trans, określające siebie jako queer oraz inter- i aseksualne). Współprzewodniczący grupy roboczej Gender & Sexual Diversity w międzynarodowej społeczności gestaltystów The Association for the Advancement of Gestalt Therapy. Autor publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych nt. pomocy psychologicznej osobom LGBTQIA.

 

Mariusz Furgał

Dr hab. Mariusz Furgał - Psychoterapeuta i superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psychiatra. Pracuje z parami i rodzinami w oparciu o podejście systemowe i psychodynamiczne oraz z pacjentami indywidualnymi psychodynamicznie. Kieruje zakładem Terapii Rodzin i Psychosomatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum. Jest autorem publikacji poświęconych badaniom nad parami psychosomatycznymi, prowadzi także badania procesu psychoterapii par. W latach 2013-2016 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Sekcji Naukowej terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, obecnie jest jego wiceprzewodniczącym. Jest współautorem Kodeksu Etycznego Psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa psychiatrycznego w części dotyczącej terapii rodzin i par.

 

Piotr Kiembłowski

Dr Piotr Kiembłowski - psycholog, psychoterapeuta, wykładowca akademicki, absolwent Wydziału Psychologii UW. Ukończył szkolenie certyfikacyjne w systemowej terapii rodzin w ZTR Collegium Medicum UJ. Zainteresowania badawcze dotyczyły problematyki przemocy seksualnej doznanej w dzieciństwie i okresie adolescencji oraz jej długotrwałych skutków dla zdrowia psychicznego w życiu dorosłym (doktorat), interwencji kryzysowej i metod udzielania pomocy psychologicznej osobom w kryzysie psychologicznym doświadczanym na skutek przeżytej traumy. Od 5 lat związany z Fundacją Nagle Sami, gdzie pracuje z osobami w żałobie, pomagając im w powrocie do równowagi po stracie osób bliskich.

Dr Adam Kłodecki specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii, certyfikowany specjalista hipnoterapii, superwizor Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej (Telefony Zaufania ), specjalista psychoterapii  NLP.  Absolwent AWF w Warszawie i psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 30 lat praktyki psychoterapeutycznej wspierającej ludzi z zaburzeniami nerwicowymi, uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, z depresją, z zaburzeniami osobowości. Przez 30 lat szef Ośrodka Terapeutycznego „Goplańska" Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W dorobku zawodowym: wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej, 20 lat aktywności jako biegły sądowy w zakresie uzależnień, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dotyczących różnych obszarów psychoterapii. Odbył półroczny staż kliniczny w trzech ośrodkach leczenia pacjentów z podwójną diagnozą w USA. Autor wielu specjalistycznych artykułów na temat psychoterapii i leczenia uzależnień. W czasie wolnym instruktor narciarski, żeglarz, kajakarz.

 

Olga Kriegelewicz

Dr Olga Kriegelewicz - absolwentka Wydziału Psychologii UW (specjalizacja psychoterapia). Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii (rozprawa doktorska nagrodzona przez Prezesa Rady Ministrów). Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu SWPS. Ukończyła 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej w Studium Psychoterapii Analitycznej, roczny kurs terapii par w Laboratorium Psychoedukacji oraz 3-letnie szkolenie w zakresie terapii rodzin w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii. Od 2013 roku uczestniczy w szkoleniu Working Psychoanalytically With Couples organizowanym przez Stanley'a Ruszczynskiego i Mary Morgan. Pracuje jako psychoterapeuta indywidualny, par oraz rodzin w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz w gabinecie prywatnym.

 

 Irena Namysłowska

Prof. dr hab. Irena Namysłowska - psychiatra, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletni kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie kieruje Warszawskim Ośrodkiem Psychoterapii i Psychiatrii. Jest autorką licznych publikacji dotyczących terapii rodzin.

 

Alina Naporowska

Alina Naporowska - certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii oraz superwizorka warsztatów i treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w podejściu systemowym, specjalizuje się w terapii rodzin i par, prowadzi szkolenia z tego zakresu. W ramach prywatnej praktyki psychoterapeutycznej prowadzi terapię indywidualną, małżeńską i rodzinną oraz superwizję. Trzecią kadencję jest członkiem Komisji Certyfikacyjnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi także superwizję dla zespołów zajmujących się psychoterapią i pomocą psychologiczną, gdzie kontekst systemowy i rodzinny ma podstawowe znaczenie, m. in. dla psychologów z dziecięcych oddziałów medycznych i asystentów rodziny. Absolwentka IPSiR na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Ewa Pisula

Prof. dr hab. Ewa Pisula - pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje Katedrą Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji. Stypendystka Fundacji Nauki Polskiej. Członkini Stowarzyszenia Autism-Europe, Krajowego Towarzystwa Autyzmu oraz Rady Upowszechniania Nauki PAN. Autorka monografii i artykułów w czasopismach naukowych na temat zaburzeń rozwojowych. Główne zainteresowanie naukowe: funkcjonowanie dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwoju, zwłaszcza zaburzeniami ze spektrum autyzmu, psychologiczna sytuacja rodzin dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz stres i radzenie sobie ze stresem u dzieci i młodzieży. Aktywnie działa na rzecz wypracowania standardów diagnozy i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu w Polsce.

 

Lidia Popek

Dr n. med. Lidia Popek - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest ordynatorem Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, współtwórcą i członkiem zespołu Grupy Terapeutycznej „Genogram”. W latach 2012 – 2014 pełniła funkcję Konsultanta Wojewódzkiego na Mazowszu w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Przez ponad 10 lat była przewodniczącą Oddziału Warszawskiego Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP, w którym nadal aktywnie pracuje. Od kilku kadencji pełni funkcję skarbnika Zarządu Głównego Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, jest członkiem Sekcji Terapii Rodzin PTP. Współautorka podręczników z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży i autorka artykułów. Współpracuje z uczelniami i ośrodkami szkoleniowymi jako wykładowca. Zainteresowania zawodowe: psychiatria i psychoterapia małego dziecka, zaburzenia karmienia i odżywiania dzieci i młodzieży, psychoterapia i superwizja psychoterapii w nurcie psychodynamicznym i systemowym, psychiatria środowiskowa, organizacja opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Pasjonuje się sztuką, przyrodą, podróżami i ….swoją rodziną.

 

Joanna Radoszewska

Dr hab. Joanna Radoszewska - ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizację psychologii klinicznej dziecka) i jest zatrudniona w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii UW. W pracy zawodowej łączy zainteresowania kliniczne i badawcze, zajmując się problematyką psychologicznych mechanizmów powstawania i utrzymywanie się otyłości i zaburzeń jedzenia u dzieci i adolescentów. Drugi obszar jej zainteresowań zawodowych stanowią psychiczne trudności dzieci i dorastających chorych somatycznie i ich rodzin. Prowadzi konsultacje i zajęcia dla dzieci, adolescentów i rodziców w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii UW. Jest superwizorem w zakresie Psychologii Klinicznej Dziecka PTP.

 

Katarzyna Schier

Prof. dr hab. Katarzyna Schier - pracuje w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła pięcioletnie studia podyplomowe z psychoterapii dzieci i młodzieży w Heidelbergu. Jest psychoanalityczką i psychoterapeutką psychoanalityczną. Główne obszary zainteresowań naukowych to: mechanizmy rządzące psychoterapią, problematyka genezy chorób psychosomatycznych, tematyka rozwoju oraz zaburzeń Ja cielesnego i obrazu ciała oraz ostatnio – utajone formy przemocy w rodzinie. Jest autorką kilku książek, m.in.: „Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową” (GWP), „Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń” (Scholar) oraz „Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie” (Scholar).

 

Diana Senator

Dr Diana Senator - dr psychologii i mgr biotechnologii. Wiele lat pracowała w Poradni dla Dzieci z Autyzmem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Obecnie prowadzi własny ośrodek diagnostyczno-terapeutyczny. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się zintegrowanym spojrzeniem na człowieka od podstaw genetycznych poprzez neuronaukę do podejścia humanistycznego.

 

Joanna Skowrońska

Joanna Skowrońska - jest treningowym analitykiem grupowym i superwizorem oraz członkiem Zespołu Szkolącego Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” a także Certyfikowanym Psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła szkolenie w terapii rodzin i par w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz szkolenie Diploma in supervision w Instytucie Analizy Grupowej w Londynie. Prowadzi małe terapeutyczne grupy analityczne i psychoanalitycznie zorientowaną psychoterapię indywidualną oraz terapię małżeńską. Napisała rozdziały poświęcone psychoterapii grupowo-analitycznej do następujących książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, pod redakcją B. Józefik i G. Iniewicza (WUJ, 2008), „Psychoterapia analityczna. Formy Grupowe.” pod redakcją J. Pawlika (ENETEIA, 2009), „Psychoterapia. Pogranicza.” pod redakcją L. Grzesiuk (ENETEIA, 2011) oraz w „Siblings, Envy and Rivalry, Coexistence and Concern” (Karnac 2014).

 

Wiesław Sokoluk

Wiesław Sokoluk - jPedagog-seksuolog ze specjalizacją seksuologia kliniczna i seksuologia wieku rozwojowego. Superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ma wieloletnią praktykę kliniczną i edukacyjną. Tworzył i realizował wiele programów profilaktycznych, edukacyjnych i szkoleniowych, m.in. współpracował z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w realizacji programów dotyczących zdrowia seksualnego.

Anna Tanalska-Dulęba

Anna Tanalska-Dulęba - jest współzałożycielką Pracowni Terapii i Rozwoju. Ukończyła studia wyższe na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła szkolenie w Gestalt Therapy Institute of Los Angeles, obecnie współprowadzi organizowane przez Gestalt Association for Training in Los Angeles (GATLA) coroczne letnie szkolenia w terapii Gestalt. Odbyła liczne szkolenia, m.in. w Family Therapy Institute w Londynie. Jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ponadto posiada certyfikat terapeuty Gestalt Therapy Institute of Los Angeles, European Association for Psychotherapy oraz European Family Therapy Association. W latach 1978-2009 związana z zespołem Synapsis, od czerwca 2006 do stycznia 2009 kierowała pracą zespołu. W latach 1980-1990 szkoliła się, a potem współpracowała z Laboratorium Psychoedukacji. W latach 1997-2003 była członkiem zarządu Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, European Family Therapy Association, European Association for Psychotherapy, Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Prowadzi psychoterapię rodzinną, indywidualną i grupową oraz superwizuje i szkoli grupy terapeutów i zespoły terapeutyczne w kraju i zagranicą (Szkocja, Rosja, Ukraina, Australia, Litwa). Jest tłumaczką. Mężatka, ma córkę.

 

Katarzyna Wawrzykowska

Katarzyna Wawrzykowska - Certyfikowany psychoterapeuta terapii indywidualnej osób dorosłych oraz par w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyła dwuletnie podyplomowe studia trenerskie w Laboratorium Psychoedukacji, czteroletnie 2-etapowe studia podyplomowe Terapii Poznawczo-Behawioralnej na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej ukończone certyfikatem o nr 256 oraz Europejskim Certyfikatem Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego, dwuletnie studia Pomocy Psychologicznej dla Par w Instytucie Psychologii Zdrowia ukończone certyfikatem nr 12. Główne obszary kompetencji to: Praca z parą. Praca z pacjentami z lękiem, PTSD, depresją, sytuacje kryzysowe, DDA. Prowadzi również warsztaty psychoedukacyjne dotyczące rozwoju osobistego, jak i relacji w parze.Pracuję w gabinecie prywatnym w Gdańsku. Biorze udział w projektach „Gdańsk Cię Wspiera” pomocy psychologicznej dla osób z lękiem, depresją - pracując indywidualnie i prowadząc warsztaty dla osób indywidualnych i dla par pracujących nad relacją i więzią.

 

Jolanta Zmarzlik

Jolanta Zmarzlik - specjalista prowadzący diagnozę, interwencję i pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. Trener prowadzący szkolenia w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego i przemocy w rodzinie. Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA oraz Instytutu Psychologii Zdrowia. Certyfikowany Superwizor Instytutu Psychologii Zdrowia. Biegły sądowy w sprawach dot. wykorzystywania seksualnego dzieci i przemocy wobec dzieci. Członek Rady Ekspertów ds. Ochrony Dzieci Ofiar Przestępstw oraz członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Dziecko Krzywdzone”. Autor licznych popularyzatorskich publikacji, poradników dla profesjonalistów i innych odbiorców o problematyce przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci np.: „Dziecko pod parasolem prawa”, „Jak organizować lokalny system pomocy dziecku krzywdzonemu”, „Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie” „Przyjazne przesłuchanie dziecka”, „Twoje dziecko jest świadkiem w sądzie”.

Pokaż więcej wpisów z Marzec 2017
pixel