"Na pograniczu psychozy. Praktyczne aspekty pracy psychoterapeutycznej." Gość specjalny prof. Bent Rosenbaum

2016-01-01
"Na pograniczu psychozy. Praktyczne aspekty pracy psychoterapeutycznej." Gość specjalny prof. Bent Rosenbaum

Konferencja odbyła się 14 maja 2016 roku.

Polskie Towarzystwo na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz (Polski odział ISPS, www.ptpspp.org.pl), Instytut Analizy Grupowej Rasztów oraz Ośrodek Psychoterapii PSYCHE PLUS (www.psycheplus.pl) zaprasza do uczestnictwa w pierwszej edycji konferencji z cyklu „Praktyczne aspekty pracy psychoterapeutycznej”

 

Galeria zdjęć z konferencji tutaj

 

NA POGRANICZU PSYCHOZYKonferencja - Maj 2016

Praktyczne aspekty pracy psychoterapeutycznej

 

Konferencja odbędzie się 14 maja 2016 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w godzinach 10.00-17.30 (rejestracja: 9.00-10.00).

Honorowym gościem i głównym prelegentem będzie Bent Rosenbaum, lekarz psychiatra, profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kopenhaskiego oraz starszy pracownik naukowy Kliniki Psychoterapii Psychiatrycznego Centrum w Kopenhadze. Profesor Rosenbaum jest analitykiem szkoleniowym Duńskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Pełnił funkcję prezesa Duńskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (1998-2000), a w latach 2003-2011 prezesa Duńskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Prowadzi własną praktykę psychoanalityczną i psychoterapeutyczną. Od lat aktywnie zaangażowany w działalność ISPS (International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis, www.isps.org).

Od ponad trzech dekad profesor Rosenbaum interesuje się psychoterapią osób z doświadczeniem psychozy. Był głównym badaczem w wielu projektach poświęconych tej tematyce. Obszar jego zainteresowań naukowych obejmował pracę z osobami w trakcie pierwszej hospitalizacji po epizodzie psychotycznym oraz osobami w okresie prodromalnym. Kierował również realizacją narodowego projektu dotyczącego psychoterapii schizofrenii (Danish National Schizophrenia Project) oceniającego skuteczność psychodynamicznej psychoterapii psychoz w porównaniu do standardowego leczenia. W ostatnim okresie zajmował się również tematem traumy psychologicznej.

Program I Konferencji obejmuje:

  • Wykład profesora Benta Rosenbauma, psychoanalityka, lekarza psychiatry, profesora Uniwersytetu Kopenhaskiego, który przedstawi swój sposób myślenia i pracy z osobą z doświadczeniem psychozy.
  • Komentarz do wykładu przedstawi dr hab. Katarzyna Prot-Klinger, profesor na Wydziale Psychologii APS w Warszawie, specjalista psychiatra, psychoterapeuta, analityk grupowy, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz.
  • Demonstrację dwóch przypadków klinicznych, których superwizję na forum plenarnym poprowadzi prof. Rosenbaum.
  • Dyskusję panelową, w trakcie której jej uczestnicy zastanowią się nad tematem „Dekompensacja psychotyczna pacjenta – klęska terapeutyczna czy droga do zdrowia?”
  • Konferencję zakończy sesja social dreaming, którą poprowadzi Joanna Skowrońska, psychoterapeuta, analityk grupowy, superwizor i członek Zespołu Szkolącego Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.

 Szczegółowy harmonogram*:

  Godzina   Punkt programu   Prelegenci
  9.00-10.00   Rejestracja uczestników
  10.00-10.15    Otwarcie konferencji
  10:15-11:45 

  Wykład: Praca psychoterapeutyczna z pacjentem psychotycznym **

  Tutuł wystąpienia:

  "How do I know that I have an "I" - essential questions and interventions in psychotherapy with persons in psychotic states of mind"

  "Skąd wiem, że mam "Ja"- podstawowe pytania i interwencje w psychoterapii osób w psychotycznym stanie umysłu"

  B. Rosenbaum  
  Komentarz do wykładu   K. Prot-Klinger
  11:45-12:05     Przerwa kawowa
  12:05-13:45    Superwizja pracy klinicznej   B. Rosenbaum
  13:45-14:30   Przerwa na obiad
  14:30-15:40

  Dyskusja panelowa:

  Dekompensacja psychotyczna pacjenta - klęska terapeutyczna czy droga do zdrowia?   

  B. Rosenbaum

  K. Prot-Klinger

  T. Szafrański

  K. Wrzesień

  K. Kraszewski

  15:40-16:00   Przerwa kawowa
  16:00-17:00   Sesja social dreaming   J. Skowrońska
  17:00-17:15   Zakończenie konferencji

* Nazwiska pozostałych prelegentów oraz moderatorów dyskusji zostaną uzupełnione, jak tylko uzyskamy ostateczne potwierdzenie obecności; ** Wykład będzie tłumaczony na język polski.

Komitet Organizacyjny: Katarzyna Prot-Klinger, Anna Gruszka, Małgorzata Jędrasik-Styła, Tomasz Wyrzykowski.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załączonego poniżej) na adres: konferencja@psycheplus.pl oraz dokonania opłaty zgodnie z poniższą tabelą. Uwaga: opłaty zniżkowe obowiązują do 14 marca 2016.

Opłatę za konferencję należy dokonywać na rachunek Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów" (ul. Genewska 9a, 03-963 Warszawa, z dopiskiem "KONFERENCJA NA POGRANICZU PSYCHOZY"): BZWBK 75-1090-1694-0000-0001-0271-1433

 - formularz zgłoszeniowy docxkonferencja_FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY.docx

 OPŁATY KONFERENCYJNE Opłata do 14 marca 2016 r. Opłata po 14 marca 2016 r.

Opłata normalna

200 zł

250 zł

Opłata zniżkowa: osoby szkolące się w IGAR, członkowie PTPSPP, członkowie zespołu PSYCHE PLUS

160 zł

200 zł

Studenci APS i koordynatorzy praktyk studenckich APS *

60 zł

Opłata w dniu konferencji

300 zł

* W przypadku studentów do wniosku należy dołączyć skan aktualnej legitymacji studenckiej. Liczba miejsc ograniczona; decyduje kolejność zgłoszeń. Przed dokonaniem wpłaty prosimy o kontakt e-mailowy (konferencja@psycheplus.pl ) lub telefoniczny z sekretariatem ośrodka Psyche Plus 22 699 02 02. UWAGA: LIMIT MIEJSC DOTYCZĄCY STUDENTÓW I KOORDYNATORÓW APS ZOSTAŁ JUŻ WYCZERPANY - zgłoszenia od studentów i koordynatorów APS będą umieszczane na liście rezerwowej.

 

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji do 14.04.2016 (na miesiąc przed planowanym terminem) uczestnik otrzymuje zwrot kosztów w wysokości 90% wpłaconej kwoty. Po 14.04.2016 zwroty nie będą dokonywane.

 

W razie pytań, prosimy o kontakt drogą e-mailową konferencja@psycheplus.pl lub telefoniczną: 22 699 02 02.

Pokaż więcej wpisów z Styczeń 2016
pixel