Zoom na relację psychoterapeutyczną. Synchronizacja, a mentalizacja i pomieszczanie w psychoterapii indywidualnej

2024-05-11
Zoom na relację psychoterapeutyczną. Synchronizacja, a mentalizacja i pomieszczanie w psychoterapii indywidualnej

Szkolenie on-line: Zoom na relację psychoterapeutyczną. Synchronizacja, a mentalizacja i pomieszczanie w psychoterapii indywidualnej.

Sobota, 8 czerwca, godz. 10:00.

Współcześnie badania naukowe dają jednoznaczne dowody na to, że relacja terapeutyczna jest ściśle powiązana z efektywnością psychoterapii. Obecnie badacze psychoterapii nie zastanawiają się już czy relacja leczy, tylko zagłębiają się w zrozumienie natury tego złożonego zjawiska.

W trakcie webinaru przyjrzymy się relacji terapeutycznej z punktu widzenia trzech procesów: synchronizacji, mentalizacji i pomieszczania.

Synchronizacja, nazywana również koordynacją interpersonalną, to naturalne zjawisko obecne we wszystkich relacjach ludzkich polegające na współwystępowaniu zachowania i procesów fizjologicznych. Możemy to obserwować, po tym jak doświadczamy i pokazujemy podobne emocje, gdy nasza postawa ciała jest zbliżona do siebie, gdy mówimy tak samo głośno, czy w podobnym tempie. Koordynację w relacji terapeutycznej dostrzegamy dodatkowo w tempie oddychania oraz pracy serca (poziom tętna i jego zmienność). Podczas szkolenia ukazane zostaną korzyści, ale też pułapki kryjące się za synchronizacją, z naciskiem na możliwości praktycznego zastosowania tej wiedzy.

Mentalizacja, czyli zdolność do rozumienia siebie i innych w kategoriach psychologicznych (np. emocji, motywacji, potrzeb), to kolejne istotne zjawisko, bez którego rozumienie relacji terapeutycznej staje się dużo uboższe. W relacji terapeutycznej, to psychoterapeuta mentalizuje (czyli empatycznie rozumie) stany pacjenta i poprzez obecne w relacji bezpieczne przywiązanie przyczynia się do wzrostu zdolności do mentalizacji pacjenta.

Pomieszczanieto najmniej przebadany fenomen, a jednocześnie najgłębiej wchodzący w rozumienie relacji między terapeutą i pacjentem. Choć zawiera w sobie element mentalizowania - czyli podjętej próby rozumienia świata wewnętrznego pacjenta, pomieszczanie jest pojęciem, które skupia się na warstwie nieświadomej i pierwotnej (np. doznania z ciała) i uwzględnia proces nieświadomej komunikacji opartej na identyfikacji projekcyjnej. W procesie pomieszczania możemy wyróżnić etap otwartości na komunikaty pacjenta, proces doświadczania i rozumienia tych komunikatów oraz moment łagodnego zakomunikowania tego, co pacjent przekazał wcześniej terapeucie.

W trakcie webinaru przyjrzymy się temu jak przejawia się proces mentalizowania i pomieszczania w toku sesji psychoterapeutycznej, jak terapeuta może robić z nich użytek oraz jakie potencjalne trudności mogą wywoływać. Omówimy również jak synchronizacja może otwierać na mentalizowanie i pomieszczanie i jak desynchronizacja może byś sposobem na utrzymywanie optymalnego poziomu komunikacji między pacjentem i terapeutą.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

- Jakie procesy zachodzą w ramach relacji terapeutycznej??

- Na czym polegają i w jaki sposób oddziałują na siebie procesy synchronizacji, mentalizacji oraz pomieszczania?

- Jakie korzyści i potencjalne trudności wiążą się z synchronizacją, mentalizacją i pomieszczaniem?

- Jak wykorzystać wiedzę na temat procesów zachodzących w relacji terapeutycznej w praktyce?

Do kogo kierujemy szkolenie

Do udziału w szkoleniu zapraszamy psychoterapeutów, psychologów, studentów kierunków psychologicznych i medycznych oraz wszystkie osoby chcące poznać mechanizmy procesu terapeutycznego.

Szkolenie trwa 90 minut i jest realizowane poprzez platformę Clickmeeting.

Koszt szkolenia: 60 zł

Szkolenie on-line: Szkolenie odbędzie się poprzez platformę Clickmeeting (https://psycheplus.clickmeeting.com/)

W poniższym linku możesz zarejestrować się oraz dokonać zakupu uczestnictwa w szkoleniu:

Więcej informacji możesz uzyskać pisząc do nas na adres szkolenie@psycheplus.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 22 699 02 02 / kom. 570 355 355

Szkolenie prowadzi:

Rafał Styła

dr hab. Rafał Styła

Psycholog, psychoterapeuta, analityk grupowy, psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor. Psychoterapeutycznie pracuje od 2007 roku. Zajmuje się terapią osób z diagnozą zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości i osób z doświadczeniem psychozy. Prowadzi również terapię szkoleniową dla psychoterapeutów i terapię ukierunkowaną na samorozwój.

Członek Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów", Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Society for Psychotherapy Research. Adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej i Psychoterapii Wydziału Psychologii UW. Jego zainteresowania naukowe wiążą się głównie z zagadnieniem schizofrenii (procesy poznawcze w schizofrenii) oraz psychoterapii (badania nad procesem i skutecznością psychoterapii). Autor i współautor publikacji z zakresu psychopatologii i psychoterapii.

Ośrodek Psyche Plus został założony w 2013 roku. Jesteśmy zespołem wysokiej klasy specjalistów – psychologów, psychoterapeutów oraz psychiatrów. W ramach prowadzonej działalności od wielu lat organizujemy również specjalistyczne szkolenia stacjonarne jak również on-line z zakresu psychoterapii oraz psychiatrii i poprzez nasze Webinary chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszą wiedzą.

Pokaż więcej wpisów z Maj 2024
pixel