Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii. Roczne szkolenie podyplomowe

2015-07-15
Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii. Roczne szkolenie podyplomowe

Szkolenie odbyło się w okresie styczeń-grudzień 2016 roku.

Na szkolenie zapraszamy psychologów, psychoterapeutów i lekarzy, którzy zainteresowani są rozszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu oddziaływań psychoterapeutycznych (przede wszystkim w nurcie psychodynamicznym) wobec osób z rozpoznaniem schizofrenii. Szkolenie przygotowane jest z myślą o osobach, które już mają pewne doświadczenie kliniczne i mają kontakt lub planują pracę z osobami z diagnozą schizofrenii.

 Szkolenie podyplomowe. Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii

Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii

Roczne szkolenie podyplomowe

styczeń-grudzień 2016 r.

 

Opis szkolenia

Programy szkolenia psychoterapeutów, psychologów klinicznych i lekarzy psychiatrów w Polsce w niewielkim stopniu skupiają się na temacie psychoterapii osób z diagnozą schizofrenii. Z kolei badania naukowe i doświadczenie kliniczne sugerują, że psychoterapia (w różnej formie – indywidualna, grupowa, rodzinna) powinna być standardowym, obok farmakoterapii, oddziaływaniem skierowanym do znacznego odsetka chorujących osób. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom powstało szkolenie, które stanowi uzupełnienie całościowych programów edukacyjnych skierowanych do specjalistów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Na szkolenie zapraszamy psychologów, psychoterapeutów i lekarzy, którzy zainteresowani są rozszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu oddziaływań psychoterapeutycznych (przede wszystkim w nurcie psychodynamicznym) wobec osób z rozpoznaniem schizofrenii. Szkolenie przygotowane jest z myślą o osobach, które już mają pewne doświadczenie kliniczne i mają kontakt lub planują pracę z osobami z diagnozą schizofrenii.

Głównym celem szkolenia jest zwiększenie zdolności do myślenia o pacjencie psychotycznym w kategoriach mechanizmów i zjawisk opisywanych przez koncepcje psychoterapeutyczne (z naciskiem na psychodynamiczne) oraz nabycie umiejętności korzystania z tej wiedzy w kontakcie z osobą z doświadczeniem psychozy. Dodatkowymi celami szkolenia są - wzrost wiedzy na temat diagnozy schizofrenii i możliwości leczenia tej grupy pacjentów oraz wzrost umiejętności współpracy między psychoterapeutą a psychiatrą.

Szkolenie składa się z comiesięcznych seminariów rozszerzających wiedzę z zakresu diagnozy i psychoterapii osób psychotycznych, cyklu superwizji umożliwiających ćwiczenie się w myśleniu o pacjencie w kategoriach psychologii psychodynamicznej oraz trzech całodziennych warsztatów. Do poszczególnych zajęć będzie zalecana literatura do samodzielnego uczenia się.

 

Kierownik szkolenia: dr Rafał Styła

Rada programowa szkolenia: prof. Katarzyna Prot, prof. Barbara Tryjarska, dr Tomasz Szafrański, prof. Jacek Wciórka , dr Rafał Styła

Czas: 10 spotkań seminaryjno-superwizyjnych raz w miesiącu (piątki po 4h) oraz 3 warsztaty (niedziele po 8h) od stycznia do grudnia 2016.

Miejsce: Warszawa Mokotów (w pobliżu stacji metra „Wilanowska”). Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii PSYCHE PLUS, ul. Cieszyńska 2a.

Osoby szkolące: prof. Katarzyna Prot, prof. Barbara Tryjarska, prof. Jacek Wciórka, dr Cezary Żechowski, dr Małgorzata Jędrasik-Styła, dr Tomasz Szafrański, dr Rafał Styła, lek med. Renata Bobińska, mgr Agnieszka Ciołkiewicz, mgr Mirella Denisiuk, mgr Agnieszka Kukuła.

Liczba uczestników szkolenia: 8-14 osób

Koszt szkolenia: 2350 złotych przy płatności do 30 listopada 2015, 2450 zł przy płatności do 11 stycznia 2015 oraz 2600 złotych przy płatności w dwóch ratach.

Zniżka 200 zł dla członków ISPS Polska.

Zgłoszenia: W celu zgłoszenia się na szkolenie, uprzejmie prosimy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularz do pobrania poniżej.

Program szkolenia: Całość szkolenia składa się z 65 godzin lekcyjnych zajęć w formie seminariów (24 godzin), warsztatów (26 godzin), superwizji grupowej prowadzonej przez prof. Katarzynę Prot (14 godzin) oraz egzaminu (1 godzina). Program szkolenia do pobrania poniżej.

 

Kontakt: więcej informacji można uzyskać pisząc na adres szkolenie@psycheplus.pl lub telefonicznie 605 33 66 83 oraz 22 699 02 02.

Pokaż więcej wpisów z Lipiec 2015
pixel