"Praktyczne aspekty pracy psychoterapeutycznej. Lęk, frustracja, fascynacja. Leczenie psychozy z perspektywy pacjenta, psychoterapeuty i instytucji"

2018-08-01
"Praktyczne aspekty pracy psychoterapeutycznej. Lęk, frustracja, fascynacja.  Leczenie psychozy z perspektywy pacjenta, psychoterapeuty i instytucji"

Serdecznie zapraszamy na II konferencję z cyklu:

Praktyczne aspekty pracy psychoterapeutycznej. Lęk, frustracja, fascynacja. Leczenie psychozy z perspektywy pacjenta, psychoterapeuty i instytucji.” Konferencja odbędzie się 29 września 2018 roku.

 

LĘK, FRUSTRACJA, FASCYNACJA. Leczenie psychozy z perspektywy pacjenta, psychoterapeuty i instytucji.

Praktyczne aspekty pracy psychoterapeutycznej

 

Konferencja odbędzie się 29 września 2018 roku w godzinach 10:00-19:00 (rejestracja od godz. 9:00) w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy na II konferencję z cyklu „Praktyczne aspekty pracy psychoterapeutycznej. Lęk, frustracja, fascynacja. Leczenie psychozy z perspektywy pacjenta, psychoterapeuty i instytucji.” Konferencja organizowana jest przez Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii PSYCHE PLUS, Polskie Towarzystwo na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz (Polski odział ISPS, www.ptpspp.org.pl), Instytut Analizy Grupowej Rasztów (http://instytut.rasztow.pl/) oraz Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W tym roku prelegentami będą: Brian Martindale, psychiatra, psychoanalityk, superwizor, zawodowo związany z ISPS i EFPP oraz Katarzyna Wrzesień, specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, specjalista terapii środowiskowej oraz analityk grupowy i superwizor IAG Rasztów.

Zaplanowaliśmy superwizję materiału klinicznego oraz dyskusje panelowe z udziałem zarówno specjalistów w obszarze zdrowie psychicznego, jak i ekspertów przez doświadczenie.

Program II Konferencji obejmuje:

  • Wykład Briana Martindale’a - brytyjskiego psychoanalityka, psychiatry, superwizora, zawodowo związanego z ISPS i EFPP - który będzie dotyczył perspektywy pracy superwizorskiej z osobami i instytucjami.
  • Wykład Katarzyny Wrzesień - lekarza psychiatry, psychoterapeuty i superwizora SNP PTP, specjalisty terapii środowiskowej, analityka grupowego i superwizora IAG Rasztów – który będzie dotyczył doświadczenia terapeutycznego w kontekście kierowania instytucją.
  • Superwizję przeprowadzoną przez Briana Martindale'a, która będzie dotyczyła dwóch przedstawionych procesów pracy klinicznej.
  • Demonstrację dwóch przypadków klinicznych, których superwizję na forum plenarnym poprowadzi Brian Martindale.
  • Dwie dyskusje panelowe, w których swoje myśli na temat "Doświadczenie psychoterapii – kontekst indywidualny i instytucjonalny" przedstawią zarówno eksperci przez doświadczenie jak i specjaliści pracujący w obszarze zdrowia psychicznego.
  • Konferencję zakończy projekcja i dyskusja filmu Wojciecha Kasperskiego "Ikona".

 Szczegółowy harmonogram*:

Godzina

 Punkt programu

9.00-10.00

 Rejestracja uczestników

10.00-10.10

 Otwarcie konferencji

Sesja wykładowa

10.10-11.40

 

Wykład plenarny I: Brian Martindale**: Zjawisko obwiniania i unikania w rodzinach, w których występuje psychoza (Blame and the avoidance of families where there is psychosis)

Wykład plenarny II: Katarzyna Wrzesień: Tam i z powrotem - od autorytarnej wszechwładzy po demokratyczny dialog

Moderacja: Katarzyna Prot-Klinger

11:40-12:00  

Przerwa kawowa

Sesja superwizyjna

12:00-13:40 

 

 

Superwizję pracy klinicznej

Materiał do superwizji przedstawi Krzysztof Kraszewski, Weronika Rybak

Superwizja: Brian Martindale.

Moderacja: Paulina Chudzikiewicz

13:40-14:40

Przerwa na obiad                                                  

Sesja dyskusji panelowych

14:40-15.40

Doświadczenie psychoterapii – kontekst indywidualny i instytucjonalny.

Panel ekspertów przez doświadczenie dotyczący doświadczania leczenia z perspektywy psychoterapeuty (Anna Ocimek, Hanna Sławińska, Michał Buka)

Moderacja: Joanna Obiegałka

15.40-16:40

Doświadczenie psychoterapii – kontekst indywidualny i instytucjonalny.

Panel profesjonalistów dotyczący doświadczania leczenia z perspektywy psychoterapeuty

(Brian Martindale, Katarzyna Wrzesień, Katarzyna Prot-Klinger, Krzysztof Kraszewski, Weronika Rybak) 

Moderacja: Rafał Styła

16:40-17.00

 Przerwa kawowa

17:00-18:30

Projekcja i dyskusja filmu Wojciecha Kasperskiego "Ikona"

Rozmowę z reżyserem poprowadzi Tomasz Wyrzykowski

18:30-18.40

Zakończenie konferencji

* Nazwiska pozostałych prelegentów zostaną uzupełnione, jak tylko uzyskamy ostateczne potwierdzenie obecności; **Wykład będzie tłumaczony na język polski; ** Wykład będzie tłumaczony na język polski.

Komitet Organizacyjny: Mirella Denisiuk, Małgorzata Jędrasik-Styła, Krzysztof Kraszewski, Katarzyna Lech, Ana Petrović-Chojnacka, Katarzyna Prot-Klinger, Szymon Szumiał, Tomasz Wyrzykowski.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załączonego poniżej) na adres: konferencja@psycheplus.pl oraz dokonania opłaty zgodnie z poniższą tabelą. Uwaga: opłaty zniżkowe obowiązują do 30 czerwca 2018. Liczba miejsc ograniczona.

Opłatę za konferencję należy dokonywać na rachunek Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów" (ul. Genewska 9a, 03-963 Warszawa, z dopiskiem "KONFERENCJA PRAKTYCZNE ASPEKTY"): BZWBK 75-1090-1694-0000-0001-0271-1433

 - formularz zgłoszeniowy:pdfFormularz_zgloszeniowy_-_konferencja_29_września_2018.pdf

 OPŁATY KONFERENCYJNE Opłata do 30 czerwca 2018 r. Opłata po 30 czerwca 2018 r.

Opłata normalna

250 zł

280 zł

Opłata zniżkowa: osoby szkolące się w IGAR, członkowie PTPSPP, członkowie zespołu PSYCHE PLUS

190 zł

250 zł

Studenci UW *

120 zł

Opłata w dniu konferencji

300 zł

* W przypadku studentów do wniosku należy dołączyć skan aktualnej legitymacji studenckiej. Liczba miejsc ograniczona; decyduje kolejność zgłoszeń. Przed dokonaniem wpłaty prosimy o kontakt e-mailowy (konferencja@psycheplus.pl ) lub telefoniczny z sekretariatem ośrodka Psyche Plus 22 699 02 02.

 

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji do 30.08.2018 (na miesiąc przed planowanym terminem) uczestnik otrzymuje zwrot kosztów w wysokości 90% wpłaconej kwoty. Po 30.08.2018 zwroty nie będą dokonywane.

 

W razie pytań, prosimy o kontakt drogą e-mailową konferencja@psycheplus.pl lub telefoniczną: 22 699 02 02.

Pokaż więcej wpisów z Sierpień 2018
pixel