Krzysztof Kraszewski

Krzysztof Kraszewski Psycholog, Psychoterapeuta

Psychoterapeutycznie pracuje od 2007 roku, indywidualnie i z grupami. Certyfikat Analityka Grupowego nr 68 w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów uzyskał w 2015 roku którego jest członkiem kandydatem od 2008 roku. Aplikuje o przyjęcie na szkolenie podyplomowe na Szkoleniowego analityka grupowego oraz superwizora psychoterapii IGAR. Prowadzi psychoterapię pacjentów Zespołu Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Wolskim.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

Ukończył psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szkolenie psychoterapeutyczne odbył w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie którego jest aktywnym członkiem. Doświadcznie zawodowe zbierał w placówkach służby zdrowia, tak w oddziałach ogólnopsychiatrycznych jak i dziennych gdzie prowadził psychoterapię grupową oraz w ZLŚ. Pracował w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Szpitalu Bielańskim, Szpitalu Wolskim w którym kierował ZLŚ w Warszawie.

CHARAKTER PRACY

W ośrodku prowadzi indywidualną psychoterapię psychodynamiczną. Zajmuje się całym spektrum trudności od zaburzeń psychotycznych, zaburzenia osobowości poprzez zaburzenia afektywne, depresyjno - lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, problemy w relacjach, osoby w kryzysach oraz przeżywające stres związany z wyzwaniami życiowymi.

Mirella Denisiuk

REZERWACJA WIZYTY

W przypadku braku wolnych lub dogodnych dla Państwa terminów prosimy o kontakt pod numerem: tel. 22 699 02 02 / kom. 570 355 355.

pixel