III Edycja szkolenia podyplomowego: Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii

2017-07-15
III Edycja szkolenia podyplomowego: Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii

Szkolenie w trakcie realizacji.

Na szkolenie zapraszamy psychologów, psychoterapeutów i lekarzy, którzy zainteresowani są rozszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu oddziaływań psychoterapeutycznych (przede wszystkim w nurcie psychodynamicznym) wobec osób z rozpoznaniem schizofrenii. Szkolenie przygotowane jest z myślą o osobach, które już mają pewne doświadczenie kliniczne i mają kontakt lub planują pracę z osobami z diagnozą schizofrenii.


Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii

Roczne szkolenie podyplomowe

styczeń-grudzień 2018 r.

 

Opis szkolenia

Programy szkolenia psychoterapeutów, psychologów klinicznych i lekarzy psychiatrów w Polsce w niewielkim stopniu skupiają się na temacie psychoterapii osób z diagnozą schizofrenii. Z kolei badania naukowe i doświadczenie kliniczne sugerują, że psychoterapia (w różnej formie – indywidualna, grupowa, rodzinna) powinna być standardowym, obok farmakoterapii, oddziaływaniem skierowanym do znacznego odsetka chorujących osób. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom powstało szkolenie, które stanowi uzupełnienie całościowych programów edukacyjnych skierowanych do specjalistów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Na szkolenie zapraszamy psychologów, psychoterapeutów i lekarzy, którzy zainteresowani są rozszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu oddziaływań psychoterapeutycznych (przede wszystkim w nurcie psychodynamicznym) wobec osób z rozpoznaniem schizofrenii. Szkolenie przygotowane jest z myślą o osobach, które już mają pewne doświadczenie kliniczne i mają kontakt lub planują pracę z osobami z diagnozą schizofrenii.

Głównym celem szkolenia jest zwiększenie zdolności do myślenia o pacjencie psychotycznym w kategoriach mechanizmów i zjawisk opisywanych przez koncepcje psychoterapeutyczne (z naciskiem na psychodynamiczne) oraz nabycie umiejętności korzystania z tej wiedzy w kontakcie z osobą z doświadczeniem psychozy. Dodatkowymi celami szkolenia są - wzrost wiedzy na temat diagnozy schizofrenii i możliwości leczenia tej grupy pacjentów oraz wzrost umiejętności współpracy między psychoterapeutą a psychiatrą.

Szkolenie składa się z comiesięcznych seminariów rozszerzających wiedzę z zakresu diagnozy i psychoterapii osób psychotycznych, cyklu superwizji umożliwiających ćwiczenie się w myśleniu o pacjencie w kategoriach psychologii psychodynamicznej oraz trzech całodziennych warsztatów. Do poszczególnych zajęć będzie zalecana literatura do samodzielnego uczenia się.

 

Kierownictwo szkolenia: mgr Mirella Denisiuk oraz dr Małgorzata Jędrasik-Styła

Rada programowa szkolenia: prof. Katarzyna Prot, prof. Barbara Tryjarska, dr Tomasz Szafrański, prof. Jacek Wciórka , dr Rafał Styła

Czas: 10 spotkań seminaryjno-superwizyjnych raz w miesiącu (dziewięć niedziel i jedna sobota) od stycznia do grudnia 2018. 

Miejsce: Warszawa Mokotów (w pobliżu stacji metra „Wilanowska”). Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii PSYCHE PLUS, ul. Cieszyńska 2a.

Osoby szkolące: prof. Katarzyna Prot, prof. Barbara Tryjarska, prof. Jacek Wciórka, dr Cezary Żechowski, dr Małgorzata Jędrasik-Styła, dr Tomasz Szafrański, dr Rafał Styła, mgr Agnieszka Ciołkiewicz, mgr Mirella Denisiuk, lek. Kama Katarasińska-Pierzgalska, mgr Agnieszka Kukuła, mgr Krzysztof Kraszewski.

Liczba uczestników szkolenia: 10-16 osób

Koszt szkolenia: 2350 złotych przy płatności do 16 października 2017, 2450 zł przy płatności do 15 grudnia 2017 oraz 2600 złotych przy płatności w dwóch ratach. Dla członków ISPS Polska przysługuje zniżka 200 zł. 

Zgłoszenia: W celu zgłoszenia się na szkolenie, uprzejmie prosimy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres szkolenie@psycheplus.pl . Formularz do pobrania poniżej. Wiążącym potwierdzeniem zgłoszenia na szkolenie jest wpłata zaliczki w wysokości 300 złotych w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o przyjęciu na szkolenie.

Program szkolenia: Całość szkolenia składa się z 65 godzin lekcyjnych zajęć w formie seminariów (24 godzin), warsztatów (25 godzin), superwizji grupowej prowadzonej przez prof. Katarzynę Prot (15 godzin) oraz egzaminu (1 godzina). Program szkolenia do pobrania poniżej.

 

Kontakt: więcej informacji można uzyskać pisząc na adres szkolenie@psycheplus.pl lub telefonicznie 605 33 66 83 oraz 22 699 02 02.

Pokaż więcej wpisów z Lipiec 2017
pixel