Gabriela Nowicka

Gabriela Nowicka Psycholog, Psychoterapeuta

Psychoterapetycznie pracuje od 2008 roku. Prowadzi psychoterapię indywidualną, dla dorosłych i młodzieży, pracując w podejściu terapii psychoanalitycznej. Ukończyła szkolenie w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej przygotowujące do ubiegania o certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego PTPP ; spełnia ono standardy Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP) i Polskiej Rady Psychoterapii. Ukończyła również 2 lata szkolenia w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Korzysta z superwizji stale pogłębiając wiedzę teoretyczną również w ramach szkoleń, wykładów i seminariów. Posiada różnorodne doświadczenie kliniczne, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, pracując z pacjentami w stałym, długoterminowym kontakcie.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

Absolwentka wydzialu psychologii UW. Ukonczyla czteroletnie szkolenie psychoterapii psychoanalitycznej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej . Doswiadczenie zdobywała odbywając staże kliniczne m.in. w Wojewódzkim szpitalu dla psychicznie i nerwowo chorych „Drewnica”, w Osrodku Terapeutycznym I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Doświadczenie zdobywała pracując w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Wołominie, w Centrum Psychoterapii Spektrum.

CHARAKTER PRACY

Pracuje w podejściu terapii psychoanalitycznej , w indywidualnym kontakcie z dorosłymi i młodzieżą. Obszary , których może dotyczyć praca terapeutyczna to zaburzenia lękowe, depresyjne, objawy psychosomatyczne i zaburzenia osobowości. Pracuje również z osobami zgłaszającymi się w kryzysie, trudnej sytuacji życiowej, mających problemy w relacjach z innymi, trwających w poczuciu braku satysfakcji z życia. Przyjmuje także pacjentów adolescentnych z zaburzeniami procesu dojrzewania.

W przypadku psychoterapii młodzieży, pracuje z osobami, które ukończyły 12-sty rok życia. Pierwsza konsultacja odbywa się z rodzicem / rodzicami bez dziecka. W kolejnych 3 konsultacjach uczestniczy samo dziecko. Następnie po 3 spotkaniach z dzieckiem odbywa się znów spotkanie z samym rodzicem / rodzicami i podejmowana jest decyzja o rozpoczęciu terapii.

DODATKOWE INFORMACJE

Jest członkiem kandydatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Stale poddaje swoją prace superwizji indywidualnej i sminariach klinicznych. Interesuje się również interpretacją psychoanalityczną dzieł literackich i sztuki filmowej . Współorganizowała spotkania w kinie Iluzjon „Ukryte. Psychoanalityczne spotkania filmowe”

Mirella Denisiuk

REZERWACJA WIZYTY

W przypadku braku wolnych lub dogodnych dla Państwa terminów prosimy o kontakt pod numerem: tel. 22 699 02 02 / kom. 570 355 355.

pixel