Dr hab. Rafał Styła

Dr hab. Rafał Styła Psycholog, Psychoterapeuta, Superwizor

Psychoterapeutycznie pracuje od 2007 roku. Prowadzi psychoterapię indywidualną (również w j. angielskim i niemieckim) oraz grupową. Uzyskał Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 206) oraz Certyfikat Analityka Grupowego (nr 49) przyznany przez Instytut Analizy Grupowej „Rasztów" (IAGR). Psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor IAGR (certyfikat nr 28). Doktor habilitowany w dyscyplinie psychologia. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (ukończona specjalizacja: „Psychoterapia") oraz SGH. Ukończył pełne szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów". Klinicznie pracował w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Centrum Terapii „Dialog" oraz Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW.

CHARAKTER PRACY

W ośrodku prowadzi psychodynamicznie zorientowaną psychoterapię indywidualną oraz terapię grupową prowadzoną według zasad analizy grupowej. Oferuje również terapię prowadzoną on-line. Zajmuje się terapią osób z diagnozą zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości i osób z doświadczeniem psychozy. Pomaga osobom bez diagnozy psychiatrycznej, a które zmagają się z problemami w pracy, w domu, w relacjach z bliskimi, z niską samooceną, czują się osamotnione, stoją przed ważnymi wyzwaniami życiowymi. Prowadzi również terapię szkoleniową dla psychoterapeutów i terapię ukierunkowaną na samorozwój.

DODATKOWE INFORMACJE

Jest członkiem Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów", Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Society for Psychotherapy Research. Adiunkt w Katedrze Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii Wydziału Psychologii UW. Jego zainteresowania naukowe wiążą się głównie z zagadnieniem schizofrenii oraz psychoterapii. Autor i współautor publikacji z zakresu psychopatologii i psychoterapii.

Summary in English: A graduate of Warsaw University Faculty of Psychology (major in psychotherapy) and Warsaw School of Economics. Doctor habilitatus in psychology. Certified psychotherapist, group analyst, and supervisor. He conducts group and individual psychodynamic psychotherapy in Polish, English and German.

Mirella Denisiuk

REZERWACJA WIZYTY

W przypadku braku wolnych lub dogodnych dla Państwa terminów prosimy o kontakt pod numerem: tel. 22 699 02 02 / kom. 570 355 355.

pixel