Trening umiejętności społecznych metodą SSTS w środowiskowych domach samopomocy typu A

warsztat SSTS

Zapraszamy całe zespoły terapeutyczne oraz indywidualne osoby do zgłaszania zapotrzebowania na szkolenie SSTS

Szkolenie jest przeznaczone dla osób prowadzących treningi umiejętności społecznych w środowiskowych domach samopomocy (ŚDS) dla osób chorujących psychicznie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI    tel. 22 699 02 02

 

Trening umiejętności społecznych metodą SSTS w środowiskowych domach samopomocy typu A

 

Opis szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób prowadzących treningi umiejętności społecznych w środowiskowych domach samopomocy (ŚDS) dla osób chorujących psychicznie. W ramach szkolenia zostanie przedstawiona metoda pracy SSTS (Social Skills Training for Schizophrenia), która została zmodyfikowana i dopasowana do polskich warunków i specyfiki pracy w ŚDS.

Metoda ta:

 • opiera się na teorii społecznego uczenia się oraz jest uzupełniona o psychodynamiczne rozumienie występujących trudności w pracy z tą grupą uczestników,
 • została opracowana na potrzeby prowadzenia treningu z osobami z rozpoznaniem schizofrenii,
 • uwzględnia specyfikę pracy w ŚDS m. in. uwzględnia takie czynniki jak chroniczny charakter zaburzeń uczestników, trudności we wprowadzaniu zmian w zachowaniu (zwłaszcza poza ŚDS) oraz reakcje rodziny na próby zmian zachowań uczestnika,
 • pozwala na zajęcie się zachowaniami werbalnymi i niewerbalnymi uczestników zajęć,
 • ma standaryzowaną część diagnostyczną pozwalającą na indywidualne określenie trudności w zakresie umiejętności społecznych każdego uczestnika ŚDS biorącego udział w zajęciach,
 • ma część treningową polegającą na odgrywaniu scenek w oparciu o kilkadziesiąt scenariuszy przygotowanych tak, aby odpowiadały na potrzeby uczestnika rozpoznane w części diagnostycznej,
 • przewiduje zadania do wykonania przez uczestników po zajęciach w placówce lub poza nią oraz ukazuje, w jaki sposób można motywować uczestników do wykonania tych zadań,
 • prezentuje konkretne techniki do zastosowania w pracy przez terapeutów prowadzących trening umiejętności społecznych,
 • zakłada pracę w cyklu diagnoza umiejętności społecznych – trening umiejętności społecznych – ponowna diagnoza – dalszy trening, co umożliwia długotrwałe, zróżnicowane i dopasowane do zmieniających się potrzeb uczestników oddziaływania.

Podczas zajęć:

 • przedstawione zostaną założenia teoretyczne prowadzenia treningu umiejętności społecznych w ŚDS za pomocą metody SSTS,
 • przedstawiona zostanie metoda umożliwiająca diagnozę poziomu umiejętności społecznych uczestników,
 • przedstawione zostaną konkretne techniki do wykorzystania w pracy treningowej (np. modelowanie uzupełniające, modelowanie dyskryminacyjne, prompting).

Szkolenie ma charakter praktyczny i będzie w dużej części oparte o metody warsztatowe, m.in. uczestnicy będą brać udział w scenkach, które umożliwią ćwiczenie diagnozy umiejętności społecznych oraz stosowania wybranych technik w praktyce. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały zawierające kilkadziesiąt scenariuszy scenek, które mogą być bezpośrednio wykorzystane w pracy z uczestnikami ŚDS.

Program zajęć:

 1. Funkcjonowanie uczestników ŚDS i możliwe zmiany w funkcjonowaniu w świetle teorii społecznego uczenia się i teorii psychodynamicznych.
 2. Katalog umiejętności społecznych. Definicja umiejętności społecznych i ich rodzaje.
 3. Format zajęć SSTS: długość trwania zajęć, częstotliwość, liczebność grupy, udział terapeutów, przygotowanie zajęć, relacja między terapeutami prowadzącymi, zadania do wykonania poza zajęciami.
 4. Przyczyny deficytów uczestników ŚDS w zakresie umiejętności społecznych. Czynniki wpływające na funkcjonowanie psychospołeczne.
 5. Diagnozowanie poziomu umiejętności społecznych uczestników. Prezentacja metody i ćwiczenia w jej stosowaniu.
 6. Prezentacja scenariuszy scenek do wykorzystania w prowadzeniu zajęć.
 7. Prezentacja technik do wykorzystania podczas prowadzanie zajęć: modelowanie, modelowanie uzupełniające, modelowanie dyskryminacyjne, prompting, sukcesywna aproksymacja. Ćwiczenia w stosowaniu technik.
 8. Zadania do wykonania poza zajęciami. Formułowanie zadań i motywowanie do ich wykonywania.
 9. Omówienie możliwych modyfikacji zajęć takich jak np. zajęcia indywidualne, trening umiejętności społecznych przeprowadzony z udziałem osoby bliskiej lub rodziny uczestnika.
 10. Wyniki badań naukowych potwierdzające skuteczność metody SSTS.

Osoba prowadząca szkolenie: warsztat poprowadzi Szymon Szumiał, w latach 2007-2018 kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim, psycholog i psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu treningu umiejętności społecznych w środowiskowym domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie.

Czas trwania szkolenia: szkolenie jest jednodniowe, zawiera 8 godzin lekcyjnych warsztatu, każdorazowo odbywa się od godziny 9:00 do 16:00.

Liczba uczestników: w warsztacie bierze udział od 8 do 12 uczestników.

Miejsce szkolenia: w Warszawie.

Terminy szkolenia*:

- 12 czerwca 2019 (środa) i 13 listopada 2019 (środa)

- osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem ośrodka (22 699 02 02)

- w przypadku grup liczących powyżej 8 osób miejsce i terminy szkolenia mogą być ustalane indywidualnie

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku kłopotów natury losowej (np. choroba prowadzącego) lub gdy zgłosi się mniej niż 8 osób. Wówczas uczestnikom będzie zaproponowany inny termin szkolenia lub pełen zwrot wpłaconych pieniędzy.

Koszt szkolenia: 280 zł od osoby.

Szkolenie dla zespołów ŚDS: W przypadku grup zorganizowanych (np. całych zespołów ŚDS) istnieje możliwość indywidualnego zorganizowania szkolenia, które może się również odbyć w miejscu wskazanym przez stronę zainteresowaną. Zapraszamy do kontaktu mejlowego lub telefonicznego, aby ustalić szczegóły takiego szkolenia.

Zgłoszenia: osoby zainteresowane szkoleniem uprzejmie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dokonanie opłaty na konto 35 1950 0001 2006 0633 4068 0003 .

Uwaga końcowa: W przyszłości przewidywana jest również kontynuacja szkolenia nakierowana na prezentację bardziej zaawansowanego materiału oraz w formie superwizji terapeutów pracujących z wykorzystaniem metody SSTS.

Kontakt: więcej informacji można uzyskać pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 699 02 02 (sekretariat ośrodka).

Załącznik:

- formularz zgłoszeniowy: pdfFormularz-zgloszeniowy_szkolenie_SSTS_2019.pdf

 Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!