Terapia małżeństw oraz par

ZAPISZ SIĘ    tel. 22 699 02 02

CENNIK

Terapia pary lub małżeńska to rozmowa, w której terapeuta pomaga partnerom powiedzieć oraz usłyszeć o wzajemnych uczuciach, myślach, potrzebach i pragnieniach, a także motywach różnych działań i przyczynach tego, co dzieje się w relacji. Taka rozmowa ma pomóc zrozumieć drugą osobę i to, jaki każdy z partnerów ma wkład w związek. Wówczas można podejmować decyzje o zmianach.

Motywem spotkań jest najczęściej chęć poprawy funkcjonowania związku. Terapia par pomaga jednak nie tylko uporać się z zaistniałym w relacji problemem; często stanowi dla uczestników ważne doświadczenie, pozwalające każdemu z nich na lepsze funkcjonowanie również w innych ważnych obszarach. Dla pary terapia stanowi doświadczenie umożliwiające lub pogłębiające wzajemne zrozumienie i wzmacniające relację w sposób niezagrażający autonomii partnerów.

Terapeuta dba o to, aby każda osoba miała możliwość nazwania swoich myśli i uczuć, ośmiela do bardziej bezpośredniego wypowiadania się oraz dzieli się swoimi spostrzeżeniami, co umożliwia parze rozwój i pozwala na poprawę niefunkcjonalnych wzorców relacji. W praktyce sesje terapeutyczne często koncentrują się na ułatwieniu parze komunikacji, nazywaniu tego, co do tej pory pozostawało w relacji niewyrażone, zauważeniu odczuć i potrzeb dotąd pomijanych.

Związek pary podlega wpływom czynników środowiskowych; społecznych, kulturowych, politycznych, ekonomicznych. Wchodzą one w interakcję z czynnikami wewnętrznymi, często nieuświadamianymi motywacjami i znaczeniami. W ten sposób powstaje złożona matryca każdego długotrwałego związku. Ustalane są granice oraz reguły funkcjonowania i komunikowania się, często będące kalką zasad i reguł obowiązujących w rodzinach pochodzenia. Czasami pojawiają się trudności związane ze wspólnym wypracowaniem takiej struktury związku, w którym każdy będzie czuł się szczęśliwy. Na sesjach partnerzy zyskują wzajemnie większą jasność odnośnie obaw, potrzeb i oczekiwań kierowanych do partnera, co pozwala na bardziej świadome budowanie relacji, niezależnie od rodzinnej historii każdego z nich oraz ról odgrywanych w rodzinie pochodzenia.

Obserwacje badaczy i praktyków pokazały, że w niektórych przypadkach rozpatrywanie problemów jednostki w oderwaniu od jej najbliższego otoczenia nie przynosi długotrwałych efektów. Problemy emocjonalne i psychiczne jednostki są rozumiane jako wyraz trudności związku i pełnić w nim mogą różne funkcje. Co więcej, problemów jednostki nie można rozpatrywać w kategoriach prostej zależności przyczynowo-skutkowej. Zauważono wzajemny wpływ zachowań osób pozostających w bliskiej interakcji; zachowanie jednej osoby nasila zachowanie drugiej i odwrotnie, tworząc rodzaj błędnego koła. Sesje pomagają zrozumieć, dlaczego pomimo dobrych chęci często nie udaje się dojść do porozumienia i co każda ze stron może zrobić, aby poprawić jakość relacji m.in. poprzez jaśniejsze wyrażanie swoich intencji i oczekiwań wobec drugiej osoby.

Częstotliwość oraz czas trwania spotkań: Na ogół spotkania odbywają się co 2 tygodnie, a terapia trwa ok. 10-20 spotkań, czas ten jest dopasowywany do potrzeb i ustalany w trakcie trwania terapii.

Istnieje pewne niebezpieczeństwo, związane z pracą nad relacjami partnerskimi czy małżeńskimi. Choć deklarowanym celem terapii może być poprawa i utrzymanie relacji, to wraz z pogłębieniem świadomości partnerów może dojść do sytuacji, w której wzajemna sprzeczność potrzeb obu partnerów utrudnia dalsze trwanie w związku lub czyni go niemożliwym. Partnerzy podejmujący pracę nad swoim związkiem powinni być świadomi istnienia takiego zagrożenia.

 

Terapię małżeństw oraz par w naszym ośrodku prowadzi:

PSYCHOLOG WARSZAWA

malgorzata jedrasik styla sJoanna Jurek
Psycholog, Psychoterapeuta

 

mirella denisiuk sGrażyna Fabiszewska
Psycholog, Psychoterapeuta

 

mirella denisiuk sMonika Długokęcka
Psycholog, Psychoterapeuta

 

 Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!