Zaburzenia zachowania młodzieży

ZAPISZ SIĘ    tel. 22 699 02 02

CENNIK

Zaburzenia zachowania stanowią złożony zespół problemów emocjonalnych charakteryzujący się poważnymi trudnościami z opanowaniem agresywnych reakcji stojących w opozycji do powszechnie uznawanych norm moralnych i społecznych. Dzieci, u których rozpoznaje się tego typu trudności nie uznają autorytetu dorosłych, mają trudności z podporządkowaniem się narzuconym zasadom, podejmują zachowania zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu swojemu i innych osób. Mogą też przejawiać tendencję do niszczenia przedmiotów, wagarowania, uciekania z domu, kłamania czy dokonywania kradzieży. Dla postawienia tego typu diagnozy ważne jest jednak stwierdzenie czy ww. reakcje stanowią wzorzec zachowania wykazujący się powtarzalnością i stałością, a także czy dotyczy on poważnego naruszania praw innych ludzi.

W postępowaniu leczniczym wskazane jest łączenie psychoterapii z farmakoterapią. Ta dwutorowość działań oparta jest na wielopłaszczyznowym rozumieniu przyczyn, które obejmuje zarówno hipotezy podkreślające wpływ czynników psychospołecznych, jak i odnoszące się do zakłóceń równowagi biochemicznej, funkcjonowania struktur mózgu i układu nerwowego.

Psychoterapia adolescenta ukierunkowana jest na rozwój i wzmacnianie podstawowych umiejętności psychospołecznych, zdolności do samokontroli oraz dojrzalszych sposobów prowadzenia komunikacji. Ma ona na celu rozwijanie zachowań adaptacyjnych, umiejętności identyfikacji przeżywanych emocji oraz świadomości ich źródeł. Towarzyszy temu praca nad zmianą wzorca wchodzenia młodego człowieka w relacje i sposobu ich przeżywania, a do tego niezmiernie ważne jest zdobycie jego zaufania i zbudowanie więzi w relacji terapeutycznej. To wszystko sprawia, iż terapia mająca wprowadzić trwałe zmiany, musi być procesem długotrwałym, a wypracowywane efekty nie pojawiają się natychmiast.

Równie ważnym elementem jest prowadzona równolegle praca z rodziną, której celem jest nie tylko udzielenie rodzicom wsparcia i zwiększenie ich kompetencji wychowawczych, ale i wypracowanie nowych, bardziej satysfakcjonujących sposobów komunikacji, zyskanie lepszego rozumienia motywów swojego działania i działania innych, a także poprawa relacji między członkami rodziny związana z większą życzliwością i szacunkiem dla potrzeb innych osób.

 

NASI PSYCHOLODZY ORAZ PSYCHOTERAPEUCI SPECJALIZUJĄCY SIĘ W ZABURZENIACH ZACHOWANIA.

PSYCHOLOG WARSZAWA

malgorzata jedrasik styla sJoanna Jurek
Psycholog, Psychoterapeuta

 Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!