Psycholog - Psychoterapeuta

W naszym Zespole wszyscy psycholodzy oraz psychoterapeuci posiadają niezbędne certyfikaty z zakresu psychoterapii (lub są w trakcie szkolenia), wydawane przez renomowane instytucje, takie jak Instytut Analizy Grupowej "Rasztów", Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Laboratorium Psychoedukacji, Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej. Nasi psychoterapeuci prowadzą psychoterapię indywidualną oraz grupową. Specjalizują się w nurcie psychodynamicznym, posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii oraz diagnozie psychologicznej pacjentów zdobyte m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (Warszawa) czy Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego w Wojskowym Instytucie Medycznym (Warszawa).

ZAPISZ SIĘ  tel. 22 699 02 02 CENNIK

PROFILE NASZYCH PSYCHOLOGÓW ORAZ PSYCHOTERAPEUTÓW:

Paulina Chudzikiewicz

paulina chudzikiewicz 1

Psycholog - Seksuolog, Psychoterapeuta

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, dwuletnie studia podyplomowe w zakresie seksuologii klinicznej (SWPS) oraz dwuletnie studium socjoterapii i psychoterapii młodzieży (KCP). Obecnie jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej (APS).

Od kilku lat związana z Poradnią Zdrowia Psychicznego Szpitala Wolskiego, a wcześniej z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Czytaj więcej...

Mirella Denisiuk

Mirella Denisiuk

Psycholog, Psychoterapeuta

Certyfikowany analityk grupowy. Specjalista psycholog kliniczny. Dyplom psychologa uzyskała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalizacja: psychologia kliniczna i osobowości. Od 2004 r. pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadające rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany psychoterapeuta analityk grupowy Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.

Czytaj więcej...

Dr Małgorzata Jędrasik-Styła

Dr Małgorzata Jędrasik-Styła

Psycholog, Psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii UW. Doktor nauk społecznych (absolwentka studiów doktoranckich Instytutu Psychologii PAN/SWPS). Certyfikowany psychoterapeuta indywidulany i analityk grupowy Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów". Specjalista psycholog kliniczny. Od 2004 roku związana zawodowo z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz.

Czytaj więcej...

Joanna Jurek

joanna jurek 1

Psycholog, Psychoterapeuta

Pracuje w nurcie psychoterapii psychodynamicznej i systemowej. Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz psychoterapią rodzin i par. Ukończyła 5-letnie szkolenie psychoterapeutyczne organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medium Uniwersytetu Jagielońskiego i Fundację ,,Na Szlaku” w Krakowie, które posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej...

Krzysztof Kraszewski

krzysztof kraszewski 1

Psycholog, Psychoterapeuta

Certyfikowany analityk grupowy. Ukończył szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów", który posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od początku pracy zawodowej związany z publiczną służbą zdrowia. Kierował Zespołem Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Wolski, prowadzi psychoterapię indywidulaną i grupową w oddziale dziennym. Posiada kilkuletnie doświadczenie pracy w oddziale ogólnopsychiatrycznym.

Czytaj więcej...

Jakub Kryński

jakub krynski 1

Psycholog, Psychoterapeuta

Certyfikowany analityk grupowy. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacjami: Psychoterapia i Psychologia Kliniczna Dziecka. Ukończył szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów posiadające rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończył również szkołę treningu i warsztatu psychologicznego Intra, cykl seminariów „Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży”.

Czytaj więcej...

Agnieszka Kukuła

Agnieszka Kukuła

Psycholog, Psychoterapeuta

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła 4-letnie, całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Ukończyła 5-letni kurs specjalizacyjny w dziedzinie psychologii klinicznej i uzyskała tytuł specjalisty psychologa klinicznego. Uczestniczyła także w dwuletnim szkoleniu z psychodramy morenowskiej prowadzonym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

Czytaj więcej...

Magdalena Linke

Magdalena Linke

Psycholog, Psychoterapeuta

Psychoterapeutka – pracuje w nurcie psychoterapii psychodynamicznej. Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz psychoterapią grupową. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, który posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej...

Irena Musiałkiewicz

Irena Musiałkiewicz

Psycholog, Psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Wydziału Filozofii UKSW oraz Psychologii SWPS. W trakcie szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów”, który posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej...

Gabriela Nowicka

Gabriela Nowicka

Psycholog, Psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła 4-letnie szkolenie w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica”, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Wołominie.

Czytaj więcej...

Ana Petrović-Chojnacka

Ana Petrovic-Chojnacka

Psycholog, Psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Dodatkowo ukończyła kurs „Zorientowana na traumę terapia poznawczo-behawioralna metodą Przedłużonej Ekspozycji w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego” organizowane przez Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej...

Dr Rafał Styła

Dr Rafał Styła

Psycholog, Psychoterapeuta

Absolwent Wydziału Psychologii UW (specjalizacja: psychoterapia) oraz SGH. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Posiada Certyfikat Analityka Grupowego przyznany przez Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” oraz Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Czytaj więcej...

Dr Hubert Suszek

Dr Hubert Suszek

Psycholog, Psychoterapeuta

Absolwent Wydziału Psychologii UW (specjalizacja: psychoterapia oraz stosowana psychologia społeczna). Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Posiada europejski certyfikat psychoterapeuty, certyfikat psychoterapeuty indywidualnego oraz certyfikat analityka grupowego uzyskany w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, certyfikat I stopnia trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych oraz certyfikat II stopnia trenera treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Czytaj więcej...

Maciej Zbyszewski

Maciej Zbyszewski

Psycholog, Psychoterapeuta

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Absolwent Wydziału Psychologii UW oraz Wydziału Socjologii UW. Doktorant w Katedrze Psychologii Pracy i Stresu UKSW. Ukończył całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej...

Agnieszka Cieślak-Gembal

agnieszka cieslak gembal 2

Psycholog, Psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (specjalizacja: psychologia kliniczna i społeczna). Ukończyła czteroletnie, podyplomowe Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, ośrodku posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła pierwszy stopień Psychoterapii Opartej o Mentalizację (MBT), obecnie jest w trakcie szkolenia w ramach Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji.

Czytaj więcej...

Agnieszka Mikołajonek

Agnieszka Ciołkiewicz

Psycholog, Psychoterapeuta

Specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta. Magister psychologii, posiada certyfikat w zakresie terapii uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia – Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła 4-letnią specjalizację z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych osób dorosłych. Ukończyła 4-letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej...

Anna Gruszka

Anna Gruszka

Psycholog, Psychoterapeuta

Magister Psychologii Klinicznej oraz Psychologii Międzykulturowej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dyplomowany psychoterapeuta ośrodka szkoleniowego "Laboratorium Psychoedukacji” posiadającego rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Członkini Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Czytaj więcej...

 Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!